Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Vituální prohlídka

Kontakt

Adresa:
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát
Tel.: 515 534 300

elektronická podatelna:
podatelna@kunstat-mesto.cz

 

Městské informační centrum
nám. Krále Jiřího 105
679 72 Kunštát
Tel.: 516 410 576, 602 662 306 
info@kunstat-mesto.cz
www.romtan-travel.cz

 

Oficiální facebookové stránky města Kunštát

Napište nám

Důležité odkazy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 35
TÝDEN: 3471
CELKEM: 442741

Obsah

Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu probíhá v pracovní dny ve 14:45. Požádat o vyhlášení je třeba do 12:00 dne, kdy má být hlášení uskutečněné, a to osobně, telefonicky (tel.: 515 534 306) či e-mailem (mu@kunstat-mesto.cz). Poplatek za hlášení činí 61 Kč vč. DPH. Město Kunštát si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, konání pohřbu apod.) a změnit čas hlášení.

Stránka

  • 1

Letovice - VŘ - Ředitel/ředitelka Technických služeb města


Rada města Letovice

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 

Ředitel/ředitelka Technických služeb města,

Příspěvková organizace,

Česká 1033/17

 

 

Místo výkonu práce:            pověřené území Města Letovice

Druh práce:               ředitel/ředitelka příspěvkové organizace města

Platové zařazení:       v souladu s nařízením vlády č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 11. platová třída, příplatek za vedení, osobní ohodnocení po zapracování a uplynutí zkušební lhůty.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2018 nebo dle dohody

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební lhůtou

 

Uchazeč musí splňovat následující požadavky:

- Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (technického nebo ekonomického   

  směru předností)

- Státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR

- Morální bezúhonnost

- Komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti

- Řidičský průkaz skupiny B

- Samostatnost, flexibilita

- Znalost práce na PC

- Minimálně 3 roky praxe v řídící funkci

- Orientace v řízení příspěvkové organizace, v zákonných normách vztahujících se

  k energetice, správě nemovitostí, odpadovém hospodářství a ekologii výhodou.

  Znalost problematiky komunálních služeb, ekonomické zásady řízení organizace výhodou.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat

- Jméno a příjmení, titul

- Datum a místo narození

- Státní příslušnost

- Přesná adresa trvalého bydliště

- Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu

- Telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty

- Datum a podpis zájemce

 

K přihlášce se připojí

- Strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu zaměstnání a dalších odborných

   znalostech a dovednostech

- Výpis z rejstříku trestů (datum výpisu nesmí být starší 3 měsíců)

- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případné další kopie dokladů o

   získání jiných odborných znalostí

- Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti výkonu funkce ředitele organizace

- Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve

   smyslu zákona 101/2000 Sb.

- Zpracovanou koncepci rozvoje společnosti pro roky 2018 – 2020.

 

Způsob podání přihlášek

- Osobně  (na podatelnu městského úřadu) nebo prostřednictvím České pošty.

- Obálku zřetelně označte textem  „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Ředitel TS, - k rukám  starosty města Vladimíra Stejskala – NEOTEVÍRAT“

 

Místo podání přihlášek

- Městský úřad Letovice, Masarykovo nám. 210/19, 679 61 Letovice

 

Lhůta pro doručení přihlášek

- Do pátku 8. prosince 2017, 13,00 hodin na podatelnu MěÚ, Masarykovo nám. 210/19, Letovice

 

Upozornění: Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. Důvody nepřijetí se neoznamují. Dokumenty bude možné si vyzvednout zpět po písemném sdělení na podatelně městského úřadu.

 

Bližší informace: na tel. č. 603 564 579 (starosta města) nebo 604 272 107 (místostarosta města)


10. 11. 2017 Zobrazit méně

Stránka

  • 1