Kunštát - oficiální stránky města

Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 25. května 2015
Sňato: 29. června 2015
více

Pozvánka na zasedání ZM  25. 6. 2015

Vyvěšeno: 18. června 2015
Sňato: 26. června 2015
více

Dražební vyhláška - Bulldevelop s.r.o.

Vyvěšeno: 19. května 2015
Sňato: 25. června 2015
více

Závěrečný účet svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 za rok 2014

Vyvěšeno: 5. června 2015
Sňato: 22. června 2015
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Záměr na prodej části pozemku p.č. 406 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 28. května 2015
Sňato: 18. června 2015
více

Veřejná vyhláška - Marie Kozubková nar. 1957

Vyvěšeno: 2. června 2015
Sňato: 18. června 2015
více

Veřejná vyhláška - Milan Kozubek nar. 1956

Vyvěšeno: 2. června 2015
Sňato: 18. června 2015
více

Veřejná vyhláška - Aleš Kozubek nar. 1985

Vyvěšeno: 2. června 2015
Sňato: 18. června 2015
více

Veřejná vyhláška - David Kozubek nar. 1981

Vyvěšeno: 2. června 2015
Sňato: 18. června 2015
více

Veřejná vyhláška - Milan Kozubek nar. 1980

Vyvěšeno: 2. června 2015
Sňato: 18. června 2015
více

Veřejná vyhláška - FÚ

Vyvěšeno: 5. května 2015
Sňato: 2. června 2015
více

Výzva k podání nabídky ... - "Rekonstrukce kotelny KD Kunštát"

Vyvěšeno: 19. května 2015
Sňato: 2. června 2015
více
příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3

Závěrečný účet města Kunštát za rok 2014

Vyvěšeno: 11. května 2015
Sňato: 29. května 2015
více

Záměr na prodej pozemků p.č. 1422/1 a 1422/3 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 5. května 2015
Sňato: 29. května 2015
více

Záměr na prodej části pozemků p.č. 1026, 1025/1 a 1025/6 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 5. května 2015
Sňato: 29. května 2015
více

Dražební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby

Vyvěšeno: 22. dubna 2015
Sňato: 26. května 2015
více

Dražební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby

Vyvěšeno: 22. dubna 2015
Sňato: 26. května 2015
více

Závěrečný účet svazku obcí - Sdružení obcí "Kunštátsko-Lysicko" za rok 2014"

Vyvěšeno: 30. dubna 2015
Sňato: 19. května 2015
více
příloha
příloha

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - stavební povolení

Kanalizace a ČOV Kunštát - Sychotín - II.etapa

Vyvěšeno: 28. dubna 2015
Sňato: 19. května 2015
více

Veřejná vyhláška - Návrh ZUR JMK

Vyvěšeno: 24. března 2015
Sňato: 19. května 2015
více

Seznam neznámých vlastníků

Vyvěšeno: 13. února 2015
Sňato: 19. května 2015
více

Výzva občanům

Vyvěšeno:  27. března 2014
Sňato: 19. května 2015
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyvěšeno: 28. dubna 2015
Sňato: 12. května 2015
více
příloha

(ALL) Informace k výskytu alkoholu s obsahem methanolu v JMK

Na základě upozornění Celní správy informuje HZS JMK ve spolupráci s KrÚ JMK, že se v Jihomoravském kraji opět objevil závadný alkohol s obsahem methanolu. Z důvodu předcházení distribuce a prodeje závadného alkoholu žádáme starosty obcí o zveřejnění informací o povinnostech prodejců alkoholu od Celní správy na úřední desky a webové stránky obce.

pdf.pngOznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin.pdf

pdf.pngInformace pro pěstitele NOVÉ.pdf  
Sňato: 5. května 2015

Usnesení o nařízení dražebního jednání - Ota Beneš

Vyvěšeno: 13. března 2015
Sňato: 5. května 2015
více 

Exekuce - Ota Beneš

Vyvěšeno: 13. března 2015
Snato: 5. května 2015
více

Záměr prodeje za nejvyšší nabídku kupní ceny

Vyvěšeno: 25. února 2015
Sňato: 4. května 2015
více

Pozvánka na zasedání ZM  23. 4. 2015

Vyvěšeno: 16. dubna 2015
Sňato: 24. dubna 2015
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 1683/23 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 3. dubna 2015
Sňato: 23. dubna 2015
více

Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení ve věci vydání stavebního povolení

Vyvěšeno: 3. dubna 2015
Sňato: 23. dubna 2014
více

Veřejnoprávní smlouva - přestupky

Vyvěšeno: 17. března 2015
Sňato: 14. dubna 2015
více

Výběrové řízení na pronájem areálu koupaliště v Kunštátě

Vyvěšeno: 23. března 2015
Sňato: 14. dubna 2015
více

Záměr na pronájem areálu koupaliště v Kunštátě

Vyvěšeno: 24. března 2015
Sňato: 14. dubna 2015
více

Územní rozhodnutí, Zokruhování vodovodní sítě Kunštát, ul. Pod Hlubnou

Vyvěšeno: 4. března 2015
Sňato: 31. března 2015
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 606 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 23. února 2015
Sňato: 17. března 2015
více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2014

Vyvěšeno: 10. února 2015
Sňato: 17. března 2015
více

Dražební vyhláška - Zdeněk Vraštil

Vyvěšeno: 4. února 2015
Sňato: 13. března 2015
víc

Záměr na prodej pozemku p.č. 455 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 5. února 2015
Sňato: 26. února 2015
více

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb. ...

Vyvěšeno: 12. ledna 2015
Sňato: 26. února 2015
více

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Karel Herdin

Vyvěšeno: 6. února 2015
Sňato: 25. února 2015
více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče - přírodní rezervace Louky pod Kulíškem

Vyvěšeno: 9. února 2015
Sňato: 24. února 2015
více

Pozvánka na zasedání ZM 19. února 2015

Vyvěšeno: 12. února 2015
Sňato: 20. února 2015
více

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Vyvěšeno: 21. ledna 2015
Sňato: 6. února 2015
více

Oznámení zahájení ÚŘ, Zokruhování vodovodní sítě Kunštát, ul. pod Hlubnou

Vyvěšeno: 15. ledna 2015
Sňato: 6. února 2015
více

Usnesení o odročení dražebního jednání - Lubomír Mareček, K 524

Vyvěšeno: 13. ledna 2015
Sňato: 6. února 2015
více

Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2015

Vyvěšeno: 27. listopadu 2014
Sňato: 6. února 2015
více

Usnesení o odročení dražebního jednání - Lubomír Mareček, K 524

Vyvěšeno: 13. ledna 2015
Sňato: 21. ledna 2015
více

Záměr prodeje za nejvyšší nabídku kupní ceny

Vyvěšeno: 21. listopadu 2014
Sňato: 20. ledna 2015
více

Dražební vyhláška - Lubomír Mareček, K 524

Vyvěšeno: 11. prosince 2014
Sňato: 13. ledna 2015
více

Vydání Změny č. 1 ÚP Kunštát

Vyvěšeno: 17. prosince 2014
Sejmuto:     2. ledna 2015

Oznámení veř. vyhláškou o vydání ÚP
Opatření obecné povahy - OOP č.j.MKU2037/2014 ze dne 16.12.2014
Textová a grafická část Změny č.1

Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
Informace pro pacienty - Ordinace funguje dál ve stejných ordinačních hodinách a se stejnými lékaři

Vyvěšeno:  1. října 2014
Sňato: 30. prosince 2014
více

Dražební vyhláška - Petr Zvířecí

Vyvěšeno: 11. prosince 2014
Sňato: 17. prosince 2014
více

Pozvánka na zasedání ZM 16. 12. 2014

Vyvěšeno: 9. prosince 2014
Sňato: 17. prosince 2014
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 504 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 1. prosince 2014
Sňato: 17. prosince 2014
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 413/33 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 1. prosince 2014
Sňato: 17. prosince 2014
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 205/3 v k.ú. Sychotín

Vyvěšeno: 1. prosince 2014
Sňato: 17. prosince 2014
více

Návrh rozpočtu města Kunštát na rok 2015

Vyvěšeno: 28. listopadu 2014
Sňato: 16. prosince 2014
více

Veřejná výzva - výběrové řízení na pozici "Správce budovy KD v Kunštátě"

Vyvěšeno: 26. listopadu 2014
Sńato: 15. prosince 2014
více

Návrh rozpočtu na rok 2014 - Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43

Vyvěšeno: 18. listopadu 2014
Sňato: 8. prosince 2014
více

Pozvánka na valnou hromadu Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko

Vyvěšeno: 20. listopadu 2014
Sňato: 3. prosince 2014
více

Záměr na směnu části pozemku p.č. 105 v k.ú. Újezd u Kunštátu

Vyvěšeno: 14. listopadu 2014
Sňato: 2. prosince 2014
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 1298 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 14. listopadu 2014
Sňato: 2. prosince 2014
více

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu města Kunštát na nám. Kr. Jiřího 107

Vyvěšeno: 14. listopadu 2014
Sňato: 2. prosince 2014
více

Návrh rozpočtu Sdružení  obcí "Kunštátsko - Lysicko" na rok 2015

Vyvěšeno: 10. listopadu 2014
Sňato: 27. listopadu 2014
více

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 20. října 2014
Sňato: 24. listopadu 2014
více

Pozvánka na ustavující zasedání ZM Kunštát

Vyvěšeno: 30. října 2014
Sňato: 7. listopadu 2014
více

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:  16. října 2014
Sňato: 3. listopadu 2014
více

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Vyvěšeno:  18. září 2014
Sňato: 22. října 2014
více

Informace pro občany ohledně nastálé povodňové situace

Vyvěšeno:  15. září 2014
Sňato: 22. října 2014
více

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Kunštát

Vyvěšeno:  22. září 2014
Sňato: 9. října 2014
více

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Vyvěšeno:  19. září 2014
Sňato: 6. října 2014
více

Pozvánka na zasedání ZM 25. 9. 2014

Vyvěšeno:  18. září 2014
Sňato: 26. září 2014
více

Dražební vyhláška - Bulldevelop s.r.o.

Vyvěšeno:  18. srpna 2014
Sňato: 25. září 2014
více

Záměr na prodej části pozemků p.č.  1298, 1299 a 1356/1 a pozemku p.č. 1357 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  4. září 2014
Sňato: 22. září 2014
více

Veřejná výzva - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa referent/ka finančního odboru

Vyvěšeno:  1. září 2014
Sňato: 16. září 2014
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava místní komunikace - ulice Nová - místní část Újezd

Vyvěšeno:  1. září 2014
Sňato: 15. září 2014
více

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZM Kunštát 10. a 11. října 2014

Vyvěšeno:  26. srpna 2014
Sňato: 15. září 2014
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 552 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  21. srpna 2014
Sňato: 10. září 2014
více

Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno:  6. srpna 2014
Sňato: 10. září 2014
více

Rozhodnutí o registraci kandidátních stran

Vyvěšeno:  14. srpna 2014
Sňato: 5. září 2014
více

Návrh zm. č. 1 ÚP Kunštát - veřejné projednání

Vyvěšeno:  22. července 2014
Sňato: 5. září 2014
Oznámení o zahájení řízení
Návrh zm. č. 1 ÚP Kunštát text. část V.J - pdf.
Návrh zm. č. 1 ÚP Kunštát graf. část V.J - pdf

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí, Kanalizace Kunštát II. etapa

Vyvěšeno:  13. srpna 2014
Sňato: 1. září 2014
více

Oznámení o zrušení veřejné zakázky 

Vyvěšeno:  13. srpna 2014
Sňato: 1. září 2014
více

Oznámení k volbám do ZM, počty členů OVK 

Vyvěšeno:  11. srpna 2014
Sňato: 28. srpna 2014
více

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 684/1 v k.ú. Hluboké u Kunštátu

Vyvěšeno:  7. srpna 2014
Sňato: 25. srpna 2014
více

Oznámení o vyhlášení zadávacího řízení na dodávky "Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Kunštát"

Vyvěšeno:  23. července 2014
Sňato: 15. srpna 2014
Oznámení o vyhlášení zadávacího řízení...
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Zadávací dokumentace
Krycí list nabídky
Technická specifikace
Návrh - Kupní smlouva
Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení "Revitalizace vodní nádrže u školy v Kunštátě"

Vyvěšeno:  23. července 2014
Sňato: 15. srpna 2014
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení...
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Smlouva o dílo
Krycí list nabídky
PD

Dražební vyhláška

Vyvěšeno:  3. července 2014
Sňato: 14. srpna 2014
více

Výzva k podání nabídky - k veřejné zakázce malého rozsahu - VO města Kunštát - I. etapa

Vyvěšeno:  4. srpna 2014
Sňato: 13. srpna 2014
více
Zadávací dokumentace

Informace k volbám do ZM v roce 2014

Vyvěšeno:  8. července 2014
Sňato: 6. srpna 2014
více

Záměr na směnu pozemku p.č. 1371/19 v k.ú. Kunštát  na Moravě

Vyvěšeno:  16. července 2014
Sňato: 4. srpna 2014
více

Záměr pronájmu par. č. 946/1

Vyvěšeno:  16. července 2014
Sňato: 4. srpna 2014
více

Záměr na prodej pozemku p. č.  516/2 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  1. července 2014
Sňato: 21. července 2014
více

Záměr na pronájem budovy na p.č. st. 74

Vyvěšeno:  1. července 2014
sňato: 21. července 2014
více

Oznámení zahájení územního řízení - "Kanalizace Kunštát II. etapa"

Vyvěšeno:  27. června 2014
Sňato: 15. července 2014
více

Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "TM3M 65 LO B Rozsec OK"

Vyvěšeno:  23. června 2014
Sňato: 11. července 2014
více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace

Vyvěšeno:  12. června 2014
Sňato: 30. června 2014
Výzva k podání nabídky ....
příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo
příloha č. 2 Energetický audit budovy MŠ
příloha č. 3 Krycí list nabídky

Pozvánka na zasedání ZM 26. 6. 2014

Vyvěšeno:  19. června 2014
Sňato: 27. června 2014
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 230 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  30. května 2014
Sňato: 17. června 2014
více

Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 za rok 2013

Vyvěšeno:  30. května 2014
Sňato: 16. června 2014
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Závěrečný účet města Kunštát za rok 2013

Vyvěšeno:  20. května 2014
Sňato: 10. června 2014
více

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:  28. dubna 2014
Sňato: 6. června 2014
více

Placení daně znemovitých věcí v roce 2014

Vyvěšeno:  28. dubna 2014
Sňato: 6. června 2014
více

Pozvánka na zasedání ZM 5. 6. 2014

Vyvěšeno:  29. května 2014
Sňato: 6. června 2014
více

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu

Vyvěšeno:  20. května 2014
Sňato: 5. června 2014
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyvěšeno:  14. května 2014
Sňato: 27. května 2014
více

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno:  7. května 2014
Sňato: 26. května 2014
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 100/2 v k.ú. Sychotín

Vyvěšeno:  7. května 2014
Sňato: 26. května 2014
více

Záměr na směnu a prodej části pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  7. května 2014
Sňato: 26. května 2014
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 231/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  28. dubna 2014
Sňato: 15. května 2014
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 911/5 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  28. dubna 2014
Sňato: 15. května 2014
více

Návrh změny č. 1 ÚP Kunštát

Vyvěšeno:  14. dubna 2014
Sňato: 30. dubna 2014

Návrh zm.č. 1 ÚP Kunštát změna S.J.
Návrh zm.č. 1 ÚP Kunštát odůvodnění S.J.
Návrh zm.č. 1 ÚP Kunštát Tabulka ZPF S.J.
Návrh zm.č. 1 ÚP Kunštát graf.část S.J.
Návrh zm.č. 1 ÚP Kunštát veř.vyhl.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP

Vyvěšeno:  8. dubna 2014
Sňato: 28. dubna 2014
více

Dražební vyhláška

Vyvěšeno:  20. března 2014
Sňato: 18. dubna 2014
více

Záměr prodeje pozemku p.č. 413/33 v k.ú. Kunštát

Vyvěšeno:  1. dubna 2014
Sňato: 18. dubna 2014
více

Pozvánka za zasedání ZM 17.4.2014

Vyvěšeno:  10. dubna 2014
Sňato: 18. dubna 2014
více

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno:  24. února 2014
Sňato: 17. dubna 2014
více

Závěrečný účet svazku obcí Sdružení obcí "Kunštátsko-Lysicko" za rok 2013

Vyvěšeno:  1. dubna 2014
Sňato: 17. dubna 2014
více
Závěrečný účet
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Oznámení - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno:  24. března 2014
Sňato: 8. dubna 2014
více

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:  18. února 2014
Sňato: 8. dubna 2014
více
priloha

Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení místa - odborný fererent - matrikář/matrikářka

Vyvěšeno:  20. března 2014
Sňato: 8. dubna 2014
více

Záměr na prodej části pozemků p.č. 499/1, p.č. 496/2 a pozemku p.č. 413/38 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  19. března 2014
Sňato: 7. dubna 2014
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 1207/2 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  19. března 2014
Sňato: 7. dubna 2014
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  19. března 2014
Sňato: 7. dubna 2014
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyvěšeno:  13. března 2014
Sňato: 1. dubna 2014
více

Záměr na prodej části pozemk p.č. 684/1 v k.ú. Hluboké u Kunštátu

Vyvěšeno:  25. února 2014
Sňato: 17. března 2014
více

Záměr na prodej části pozemk p.č. 193/32 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  25. února 2014
Sňato: 17. března 2014
více

Záměr na prodej pozemků p.č. 277/2 a p.č. 280 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  25. února 2014
Sňato: 17. března 2014
více

Pozvánka na zasedání ZM 13. března 2014

Vyvěšeno:  6. března 2014
Sňato: 14. března 2014
více

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Vyvěšeno:  13. února 2014
Sňato: 4. března 2014
více

Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba - Žíla Pavel

Vyvěšeno:  30. ledna 2014
Sňato: 24. února 2014
více

Usnesení o nařízení dražebního jednání - Martin Staněk

Vyvěšeno:  30. ledna 2014
Sňato: 24. února 2014
více

Záměr na prodej pozemků v k.ú. Kunštát

Vyvěšeno:  6. února 2014
Sňato: 24. února 2014
více

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Vyvěšeno:  28. ledna 2014
Sňato: 13. února 2014
více

Záměr na prodej pozemků p.č. 1201/2, 1201/3 a části pozemku p.č. 1207/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  10. ledna 2014
Sňato: 31. ledna 2014
více

Záměr na prodej pozemků p.č. 989 a části pozemku p.č. 984 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  10. ledna 2014
Sňato: 31. ledna 2014
více

Pozvánka na zasedání ZM 30. 1. 2014

Vyvěšeno:  23. ledna 2014
Sňato: 31. ledna 2014
více

Záměr na prodej pozemků p.č. 1101/1, 1098/2, 1209 a 1210 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  18. prosince 2013
Sňato: 10. ledna 2014
více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Vyvěšeno:  5. prosince 2013
Sňato: 10. ledna 2014
více
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo
Technická a lokalizační specifikace
Krycí list nabídky
Projektová dokumentace

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Kunštát

Vyvěšeno:  4. prosince 2013
Sňato: 6. ledna 2014
více
Návrh zadání změny č. 1 ÚP Kunštát
Návrh zadání změny č. 1 ÚP Kunštát výřez z koord. výkr.

Pozvánka na zasedání ZM 17. 12. 2013

Vyvěšeno:  10. prosince 2013
Sňato: 18. prosince 2013
více

Záměr na prodej části pozemků p.č. 119, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1109/4 a pozemku p.č. 1113/1 v k.ú. Kunštát

Vyvěšeno:  29. listopadu 2013
Sňato: 18. prosince 2013
více

Záměr na prodej části pozemků p.č. 193/21 a 193/23 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  29. listopadu 2013
Sňato: 18. prosince 2013
více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Vyvěšeno:  29. listopadu 2013
Sňato: 17. prosince 2013
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyvěšeno:  20. listopadu 2013
Sňato: 17. prosince 2013
výzva
příloha

Návrh rozpočtu na rok 2014 - Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43

Vyvěšeno:  28. listopadu 2013
Sňato: 16. prosince 2013
více

Návrh rozpočtu na rok 2014 - Sdružení obcí "Kunštátsko-Lysicko"

Vyvěšeno:  25. listopadu 2013
Sňato: 12. prosince 2013
více

Dražební vyhláška - Petr Pavel

Vyvěšeno:  19. listopadu 2013
Sňato: 6. prosince 2013
více

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Vyvěšeno:  18. listopadu 2013
Sňato:  5. prosince 2013
více

Dražební vyhláška - Staněk Daniel

Vyvěšeno:  30. října 2013
Sňato: 5. prosince 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 289/9 v k.ú. Touboř

Vyvěšeno:  1. listopadu 2013
Sňato: 18. listopadu 2013
více

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Vyvěšeno:  1. listopadu 2013
Sňato: 18. listopadu 2013
více

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města 5. 11. 2013

Vyvěšeno:  29. října 2013
Sňato: 6. listopadu 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 495/7 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  18. října 2013
Sňato: 5. listopadu 2013
více

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyvěšeno:  10. října 2013
Sňato: 25. října 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 413/33 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  7. října 2013
Sňato: 25. října 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 473/2 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  7. října 2013
Sňato: 25. října 2013
více

Dražební vyhláška B&R pila, s.r.o.

Vyvěšeno:  4. října 2013
Sňato: 21. října 2013
více

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:  4. října 2013
Sňato: 21. října 2013
více
Opatření obecné povahy

Výběrové řízení na funkci "Vedoucí vodohospodářského odboru"

Vyvěšeno:  2. října 2013
Sňato: 21. října 2013
více

Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška

Vyvěšeno:  10. září 2013
Sňato: 17. října 2013
více

Opakovaná dražební vyhláška

Vyvěšeno:  27. srpna 2013
Sňato: 15. října 2013
více

Oznámení - stanovení minimálního počtu členů OVK

Vyvěšeno:  23. září 2013
Sňato: 14. října 2013
více

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR

Vyvěšeno:  23. září 2013
Sňato: 14. října 2013
více

Dražební vyhláška - Josef Kovář

Vyvěšeno:  12. června 2013
Sňato: 9. října 2013
více

Veřejná vyhláška - Zpřístupnění nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č.j. 1183/2013/Ša

Vyvěšeno:  30. srpna 2013
Sňato: 4. října 2013
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 193/32 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  16. září 2013
Sňato: 4. října 2013
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 984 a pozemků 983/3 a 983/6 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  16. září 2013
Sňato: 4. října 2013
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 348/25 v k.ú. Hluboké u Kunštátu

Vyvěšeno:  16. září 2013
Sňato: 4. října 2013
více

Pozvánka na zasedání ZM 3. října 2013

Vyvěšeno:  26. září 2013
Sňato: 4. října 2013
více

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku

Vyvěšeno:  12. září 2013
Sňato: 1. října 2013
výzva
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C1. Situace přehledná
C2. Situace koordinační
C3. Úsek 1, 2
C4. Úsek 3
C5. Úsek 4
C6. Vzorový příčný řez
D1. Technická zpráva ZOV
Rekonstrukce lesních cest - slepý rozpočet

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyvěšeno:  3. září 2013
Sňato: 28. září 2013
výzva
příloha

Záměr na směnu části pozemku p.č. 1179 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  29. srpna 2013
Sňato: 16. září 2013
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 136/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  29. srpna 2013
Sňato: 16. září 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 289/6 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  29. srpna 2013
Sňato: 16. září 2013
více

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vyvěšeno:  30. července 2013
Sňato: 13. září 2013
více

Záměr na prodej pozemků p.č. 110/9 a p.č. 148/2 v k.ú. Sychotín

Vyvěšeno:  16. srpna 2013
Sňato: 3. září 2013
více

Usnesení o opakované dražbě

Vyvěšeno:  8. července 2013
Sňato: 30. srpna 2013
více

Rozhodnutí, přemístitelná provozní nádrž na motorovou naftu, RONYTRANS, s.r.o., Rudka
Vyvěšeno:  7. srpna 2013
Sňato: 23. srpna 2013
více

Veřejná vyhláška - Dodatek k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Letovice

Vyvěšeno:  1. srpna 2013
Sňato: 19. srpna 2013
více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2012

Vyvěšeno:  3. července 2013
Sňato: 19. srpna 2013
více

Nařízení státní veterinární správy

Vyvěšeno:  13. června 2013
Sňato: 19. srpna 2013
více

Záměr pronájmu části pozemků p.č. 1025/1, p.č. 1025/6 a p.č. 1026 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  26. července 2013
Sňato: 13. srpna 2013
více

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Letovice

Vyvěšeno:  24. července 2013
Sňato: 9. srpna 2013
více

Pozvánka na zasedání ZM  6. srpna 2013

Vyvěšeno:  30. července 2013
Sňato: 7. srpna 2013
více 

Oznámení zahájení spojeného ÚŘ a SŘ, RONYTRANS, Rudka - přemístitelná provozní nádrž na motorovou naftu

Vyvěšeno:  2. července 2013
Sňato: 2. srpna 2013
více

Záměr prodeje pozemku parc.č. 383/2 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  12. července 2013
Sňato: 30. července 2013
více

Opatření obecné povahy - rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno - Svratka - Pisárky

Vyvěšeno:  8. července 2013
Sňato: 25. července 2013
více

Záměr na pronájem nemovitosti na pozemku p.č. st. 75 v k.ú. Nýrov

Vyvěšeno:  25. června 2013
Sňato: 24. července 2013
více

Dražební vyhláška - Jaroslav Bělánek

Vyvěšeno:  29. dubna 2013
Sňato: 5. července 2013
více

Pozvánka na zasedání ZM 27. června 2013

Vyvěšeno:  20. června 2013
Sňato: 28. června 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 413/36, 413/38, 478/2, 464/7 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  10. června 2013
Sňato: 27. června 2013
více

Závěrečný účet Města Kunštát za rok 2012

Vyvěšeno:  22. května 2013
Sňato: 24. června 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 498/2 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  5. června 2013
Sňato: 24. června 2013
více 

Rozhodnutí, Boháček, Kunštát, Krytá manipulační plocha

Vyvěšeno:  3. června 2013
Sňato: 20. června 2013
více

Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 za rok 2012

Vyvěšeno:  31. května 2013
Sňato: 20. června 2013
více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43

Vyvěšeno:  31. května 2013
Sňato: 20. června 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 495/9 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  22. května 2013
Sňato: 10. června 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 413/33 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  22. května 2013
Sňato: 10. června 2013
více

Veřejná vyhláška - Zpřístupnění k nahlédnutí - Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitostí

Vyvěšeno:  25. dubna 2013
Sňato: 10. června 2013
více

Závěrečný účet Svazku obcí Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko za rok 2012

Vyvěšeno:  7. května 2013
Sňato: 29. května 2013
více

Rozhodnutí, obec Nýrov, chodník pro pěší - Nýrov

Vyvěšeno:  7. května 2013
Sňato: 27. května 2013
více

Návrh opatření obecné povahy - rešení ochranných pásem vodního zdroje - Brno - Svratka - Pisárky

Vyvěšeno:  3. května 2013
Sňato: 24. května 2013
více

Oznámení - Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Boskovice

Vyvěšeno:  25. února 2013
Sňato: 20. května 2013
více

Informace k zpřístupnění hromadného  předpisného seznamu a k rozesílání složenek na daň z nemovitostí

Vyvěšeno:  17. dubna 2013
Sňato: 20. května 2013
více
více

Opatření obecné povahy

Vyvěšeno:  25. dubna 2013
Sňato: 16. května 2013
více

Rozhodnutí, Zbraslavec, Ladislav Dufek - truhlářská dílna

Vyvěšeno:  29. dubna 2013
Sňato: 15. května 2013
více

JMK - závěrečné zjišťovací řízení, RONYTRANS Rudka

Vyvěšeno:  29. dubna 2013
Sňato: 15. května 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 516/1 v k.ú. Kunštát

Vyvěšeno:  25. dubna 2013
Sňato: 14. května 2013
více

Záměr na směnu části pozemku p.č. 536 v k.ú. Rudka

Vyvěšeno:  25. dubna 2013
Sňato: 14. května 2013
více

Záměr na prodej pozemku p.č. st. 54 v k. ú Hluboké

Vyvěšeno:  11. dubna 2013
Sňato: 30. dubna 2013
více

Záměr na pronájem pozemku p.č. 958/3 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  11. dubna 2013
Sňato: 30. dubna 2013
více

Rozhodnutí, Konopáč, Nýrov, novostavba rodinného domu

Vyvěšeno:  12. dubna 2013
Sňato: 29. dubna 2013
více

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2013 ze dne 26. března 2013 o vyhlášení stavu nebezpečí

Vyvěšeno:  27. března 2013
Sňato: 26. dubna 2013
více

Oznámení zahajení spoj. ÚŘ a SŘ, Dufek Ladislav, Zbraslavec

Vyvěšeno:  22. března 2013
Sňato: 26. dubna 2013
více

Pozvánka na zasedání ZM 25.4.2013

Vyvěšeno:  17. dubna 2013
Sňato: 26.dubna 2013
více

Oznámení  o uzavření VPS, VSP Group, a.s. - Mycí rampa, Rozseč

Vyvěšeno:  4. dubna 2013
Sňato: 22. dubna 2013
více

Oznámení zahájení řízení, Obec Nýrov - chodník pro pěší

Vyvěšeno:  3. dubna 2013
Sňato: 19. dubna 2013
více

KÚ JMK oznámení ke zjišťovacímu řízení - nádrž motorové nafty, Bednář, Rudka

Vyvěšeno:  2. dubna 2013
Sňato: 19. dubna 2013
více 

Rozhodnutí, Bartošová, Kunštát, st.úpravy a přístavba objektu

Vyvěšeno:  29. března 2013
Sňato: 15. dubna 2013
více

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1047 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  27. března 2013
Sňato: 15. dubna 2013
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Revitalizace parku u KD Kunštát

Vyvěšeno:  19. března 2013
Sňato: 8. dubna 2013
více

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Mycí rampa Rozseč

Vyvěšeno:  22. března 2013
Sňato: 5. dubna 2013
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Stavební úpravy jídelny a výdejny ZŠ Kunštát

Vyvěšeno:  18. března 2013
Sňato: 3. dubna 2013
více

Oznámení zahájení řízení - Konopáč, Nýrov

Vyvěšeno:  11. března 2013
Sňato: 27. března 2013
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Obnova sadu Třešňůvka v Kunštátě

Vyvěšeno:  27. února 2013
Sňato: 18. března 2013
více

Kytnerovi, Rozseč, novostavba rodinného domu - Rozhodnutí

Vyvěšeno:  27. února 2013
Sňato: 15. března 2013
více

Křepelovi, Zbraslavec, přístavba zemědělského stavení - Rozhodnutí

Vyvěšeno:  26. února 2013
Sňato: 14. března 2013
více

Křepelovi, Zbraslavec, hospodářský přístřešek - Rozhodnutí

Vyvěšeno:  26. února 2013
Sňato: 14. března 2013
více

Exekuce B&R pila s.r.o.

Vyvěšeno:  11. února 2013
Sňato: 14. března 2013
více

Tržní řád města Kunštát

Vyvěšeno:  21. února 2013
Sňato: 14. března 2013
více 

Návrh rozpočtu na rok 2013 - Město Kunštát

Vyvěšeno:  26. února 2013
Sňato: 13. března 2013
více

Pozvánka na zasedání ZM 12. 3. 2013

Vyvěšeno:  5. března 2013
Sňato: 13. března 2013
více

Oznámení zahájení spoj. ÚŘ a SŘ, stavební úpravy a přístavba objektu, Bartošová, Kunštát

Vyvěšeno:  22. února 2013
Sňato: 11. března 2013
více

Dražební vyhláška - Bulldevelop s. r. o.

Vyvěšeno:  16. ledna 2013
Sňato: 6. března 2013
více

Záměr na pronájem pozemků p.č. 348/20, 348/21 a 355/2 v k.ú. Hluboké u Kunštátu

Vyvěšeno:  24. ledna 2013
Sňato: 15. února 2013
více

Záměr na pronájem nebytových prostor

Vyvěšeno:  24. ledna 2013
Sňato: 15. února 2013
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku

Vyvěšeno:  22. ledna 2013
Sňato: 12. února 2013
více

Výsledky voleb prezidenta České republiky - Kunštát - 1. kolo voleb

Vyvěšeno:  14. ledna 2013
Sňato: 11. února 2013
více

Pronájem podkrovního bytu - Penzion pro důchodce města Kunštát

Vyvěšeno:  10. prosince 2012
Sňato: 8. února 2013
více

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení spoj. ÚŘ a SŘ, Kytnerovi, Rozseč

Vyvěšeno:  18. ledna 2013
Sňato: 8. února 2013
více

Oznámení zahájení řízení spojené ÚŘ a SŘ, přístavba zemědělského stavení, Křepelovi, Zbraslavec

Vyvěšeno:  22. ledna 2013
Sňato: 7. února 2013
více

Oznámení zahájení řízení ÚŘ a SŘ, hospodářský přístřešek, Křepelovi, Zbraslavec

Vyvěšeno:  22. ledna 2013
Sňato: 7. února 2013
více

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta republiky

Vyvěšeno:  15. ledna 2013
Sňato: 28. ledna 2013
více

Spoj. ÚŘ + SP E.ON Truhlář, Újezd - rozhodnutí

Vyvěšeno:  11. ledna 2013
Sňato: 28. ledna 2013
více

Záměr na pronájem pozemku p.č. 1035 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  2. ledna 2013
Sňato: 20. ledna 2013
více

Veřejná vyhláška - Magda Chloupková, Nová 504

Vyvěšeno:  27. prosince 2012
Sňato: 15. ledna 2013
více

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta republiky

Vyvěšeno:  20. prosince 2012
Sňato: 14. ledna 2013
více

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje varuje - metanol stále hrozí

Vyvěšeno:  27. listopadu 2012
Sňato: 14. ledna 2013
více

Upozornění na ořez dřevin v souvislosti s elektrickým vedením

Vyvěšeno:  23. října 2012
Sňato: 14. ledna 2013
více

Exekuce - Martin Šamšula

Vyvěšeno:  10. prosince 2012
Sňato: 11. ledna 2013
více

Usnesení o dražebním roku - likvidace dědictví po zůstaviteli Miroslavu Nádeníčkovi

Vyvěšeno:  28. listopadu 2012
Sňato: 10. ledna 2013
více

Obecně závazná vyhláška města Kunštát 3/2012

Vyvěšeno:  14. prosince 2012
Sňato: 2. ledna 2013
více

Obecně závazná vyhláška města Kunštát 2/2012

Vyvěšeno:  14. prosince 2012
Sňato: 2. ledna 2013
více

Vydání územního plánu Kunštát vyvěšeno od 14.12.2012 do 29.12.2012

Vyvěšeno:  14. prosince 2012
Sňato: 2. ledna 2013
více
příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3
příloha č. 4
příloha č. 5
příloha č. 6
příloha č. 7
příloha č. 8
příloha č. 9
příloha č. 10
příloha č. 11

Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2013

Vyvěšeno:  22. listopadu 2012
Sňato: 2. ledna 2013
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 7/1 a části pozemku p.č. 684/4 v k.ú. Hluboké u Kunštátu

Vyvěšeno:  11. prosince 2012
Sňato: 27. prosince 2012
více

Veřejná vyhláška č.j.: MKU1772/2/2012

Vyvěšeno:  5. prosince 2012
Sňato: 21. prosince 2012
více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Ředitel/ka MKS Letovice

Vyvěšeno:  3. prosince 2012
Sňato: 21. prosince 2012
více

Dražební vyhláška - Dagmar Páralová

Vyvěšeno:  22. listopadu 2012
Sňato: 21. prosince 2012
více

Rozhodnutí, E.ON - přeložka VN Sychotín

Vyvěšeno:  28.listopadu 2012
Sňato: 14. prosince 2012
více

Pozvánka na zasedání ZM 13. 12. 2012

Vyvěšeno:  6. prosince 2012
Sňato: 14. prosince 2012
více

Oznámení - stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR

Vyvěšeno:  9. listopadu 2012
Sňato: 14. prosince 2012
více

Návrh rozpočtu na rok 2013 - Sdružení obcí Kunštátsko - Lysicko

Vyvěšeno:  20. listopadu 2012
Sňato: 10. prosince 2012
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyvěšeno:  13. listopadu 2012
Sňato: 4. prosince 2012
více

Záměr na směnu pozemku p.č. 337/47 a p.č. 337/48 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  2. listopadu 2012
Sňato:  27. listopadu 2012
více

Návrh rozpočtu - Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43

Vyvěšeno:  5. listopadu 2012
Sňato: 27. listopadu 2012
více

Oznámení o zahájení řízení o návrhu ÚP Kunštát

Vyvěšeno:  11. října 2012
Sňato: 26. listopadu 2012
více
více
více
více
více
více
více
více
více
více
více

Oznámení o zahájení spojeného ÚŘ a SŘ - "Újezd u Kunštátu - kabel NN Truhlář"

Vyvěšeno:  1. listopadu 2012
Sňato: 19. listopadu 2012
více

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Vyvěšeno:  19. října 2012
Sňato: 14. listopadu 2012
více

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení spojené ÚŘ a SŘ, Sychotín přeložka VN

Vyvěšeno:  18. října 2012
Sňato: 5. listopadu 2012
více

U P O Z O R N Ě N Í

Vyvěšeno:  19. září 2012
Sňato: 30. října 2012
více

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR

Vyvěšeno:  2. května 2012
Sňato: 30. října 2012
více

ÚR Rozhodnutí, zasíťování Rudka, V Lukách

Vyvěšeno:  11. října 2012
Sňato: 29. října 2012
více

Rozhodnutí Dobešová, Kunštát, Kanalizační přípojka pro RD

Vyvěšeno:  3. října 2012
Sňato: 19. října 2012
více

Dražební vyhláška - Martin Rouchal

Vyvěšeno:  20. září 2012
Sňato: 19. října 2012
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  27. září 2012
Sňato: 16. října 2012
více

Dražební vyhláška - Josef Kovář

Vyvěšeno:  10. srpna 2012
Sňato: 16. října 2012
více

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Vyvěšeno:  24. září 2012
Sňato: 15. října 2012
více

Veřejná vyhláška - TDI Rudka, V Lukách - ozn. zahájení ÚŘ

Vyvěšeno:  10. září 2012
Sňato: 27. září 2012
více

Výběrové řizení na obsazení pracovního místa - strážník městské policie

Vyvěšeno:  30. srpna 2012
Sňato: 24. září 2012
více

Pozvánka na zasedání ZM 18. 9. 2012

Vyvěšeno:  11. září 2012
Sňato: 19. září 2012
více

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Vyvěšeno:  21. srpna 2012
Sňato: 17. září 2012
více

Oznámení  - stanovení minimálního počtu členů OVK

Vyvěšeno:  8. srpna 2012
Sňato: 17. září 2012
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 958/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  30. srpna 2012
Sňato: 17. září 2012
více

Záměr na pronájem pozemku p.č. 455 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  30. srpna 2012
Sňato: 17. září 2012
více

Záměr na pronájem části nebytových prostor - střediska osobní hygieny - v objektu Penzionu pro důchodce

Vyvěšeno:  30. srpna 2012
Sňato: 17. září 2012
více

Záměr na směnu pozemku p.č. 548/3 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  30. srpna 2012
Sňato: 17. září 2012
více

Spojené ÚŘ a SŘ veřejná vyhláška, Dobešová, Kunštát, kanalizační přípojka pro RD 

Vyvěšeno:  30. srpna 2012
Sňato: 17. září 2012
více

Pronájem pozemku 946/1

Vyvěšeno:  16. srpna 2012
Sňato: 4. září 2012
více

Pronájem pozemku p.č.607

Vyvěšeno:  13. srpna 2012
Sňato:  4. září 2012
více

Dražební vyhláška - FRÝVEG, s.r.o.

Vyvěšeno:  20. července 2012
Sňato: 6. září 2012
více

Dražební vyhláška - B&R pila, s.r.o.

Vyvěšeno:  6. srpna 2012
Sňato: 22. srpna 2012
více

Exekuce - Jaroslav Bělánek

Vyvěšeno:  4. července 2012
Sňato: 17. srpna 2012
více

Bednář Jiří, Rudka - zastavení řízení - odlesnění

Vyvěšeno:  16. července 2012
Sňato: 1. srpna 2012
více

OZV 1/2012

Vyvěšeno:  27. června 2012
Sňato: 23. července 2012
více

Dražební vyhláška - Dagmar Páralová

Vyvěšeno:  11. července 2012
Sňato: 16. července 2012
více

Záměr na pronájem pozemku p.č. 1036 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  20. června 2012
Sňato: 13. července 2012
více

Záměr na prodej  pozemku p.č. 551 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  22. června 2012
Sňato: 11. července 2012
více

Záměr na pronájem  pozemku p.č. 957 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  22. června 2012
Sňato: 11. července 2012
více

Záměr na budoucí pronájem části pozemku p.č. 1025/1, části pozemku p.č. 1025/6 a části pozemku p.č. 1026 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  22. června 2012
Sňato: 11. července 2012
více

Záměr na směnu části pozemku p.č. 498 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  18. června 2012
Sňato: 11. července 2012
více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyvěšeno:  13. června 2012
Sňato: 4. července 2012
více

Bednář Rudka, ÚŘ odlesnění pozemku - ozn. zahájení řízení

Vyvěšeno:  12. června 2012
Sňato: 28. června 2012
více

Veřejná vyhláška - Daniel Staněk

Vyvěšeno:  12. června 2012
Sňato: 28. června 2012
více

Pozvánka na zasedání ZM  20. června 2012

Vyvěšeno:  13. června 2012
Sňato: 21. června 2012
více

Oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí a zahájení řízení o námitkách

Vyvěšeno:  26. dubna 2012
Sňato: 13. června 2012
více

Záměr na prodej pozemků p.č. 35/1, p.č. 38/2 a p.č. 40/2 v k.ú. Sychotín

Vyvěšeno:  25. května 2012
Sňato: 12. června  2012
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 478/2 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  25. května 2012
Sňato: 12. června 2012
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 104 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  14. května 2012
Sňato: 12. června 2012
více

Dražební vyhláška - Jaroslav Bělánek

Vyvěšeno:  14. května 2012
Sňato: 8. června 2012
více

Spojené ÚŘ a SR, Soukupovi, Kunštát, garáž - rozhodnutí 

Vyvěšeno:  15. května 2012
Sňato: 1. června 2012
více

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBK/18/2012 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:  25. dubna 2012
Sňato: 23. května 2012
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  4. května 2012
Sňato: 21. května 2012
více

Záměr na pronájem pozemku p.č. 989 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  4. května 2012
Sňato: 21. května 2012
více

Výpočet kalkulace cen pro ČOV a přivaděče pro 2. pololetí r. 2011

Vyvěšeno:  16. dubna 2012
Sňato: 17. května 2012
více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyvěšeno:  16. dubna 2012
Sňato: 17. května 2012
více

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno:  19. dubna 2012
Sňato: 17. května 2012
více

Záměr na směnu pozemků p.č. 707/2 a 712/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  18. dubna 2012
Sňato: 11. května 2012
více

ÚR zjednodušené, návrh, Just, Kunštát

Vyvěšeno:  18. dubna 2012
Sňato: 11. května 2012
více

Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43  za rok 2011

Vyvěšeno:  19. dubna 2012
Sňato: 11. května 2012
více

Pozvánka na zasedání ZM 10. 5. 2012

Vyvěšeno:  3. května 2012
Sňato: 11. května 2012
více

Závěrečný účet města Kunštát za rok 2011

Vyvěšeno:  18. dubna 2012
Sňato: 11. května 2012
více

Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko - závěrečný účet za rok 2011

Vyvěšeno:  18. dubna 2012
Sňato: 4. května 2012
více

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR

Vyvěšeno:  1. února 2012
Sňato: 2. května 2012
více

Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2012

Vyvěšeno:  1. prosince 2011
Sňato: 2. května 2012
více

Oznámení spoj. ÚŘ+SŘ Garáž Soukupovi, Kunštát

Vyvěšeno:  10. dubna 2012
Sňato: 26. dubna 2012
více

Dražební vyhláška - Milan Botoš

Vyvěšeno:  9. března 2012
Sňato: 26. dubna 2012
více

Veřejná vyhláška - Josef Holas

Vyvěšeno:  4. dubna 2012
Sňato: 20. dubna 2012
více

Záměr na směnu pozemku p.č. 1356/7 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  3. dubna 2012
Sňato: 20. dubna 2012
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 1585/6 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  29. března 2012
Sňato: 16. dubna 2012
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 324/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  29. března 2012
Sňato: 16. dubna 2012
více

Záměr na pronájem pozemku p.č. 606 a části pozemku p.č. 607 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  29. března 2012
Sňato: 16. dubna 2012
více

Oznámení o výběrovém řízení BBK/12/2012 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:  21. března 2012
Sňato: 11. dubna 2012
více

Spojené ÚŘ + SŘ RD Janouškovi, Nýrov

Vyvěšeno:  12. března 2012
Sňato: 29. března 2012
více

Návrh rozpočtu sdružení obcí K-L na rok 2012

Vyvěšeno:  12. března 2012
Sňato: 29. března 2012
více

Dražební vyhláška - Vladimír Bednář

Vyvěšeno:  9. března 2012
Sňato: 19. března 2012
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 193/21 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  27. února 2012
Sňato: 19. března 2012
více

MŽP - Závěr zjišťovacího řízení

Vyvěšeno:  27. února 2012
Sňato: 16. března 2012
více

Pozvánka na zasedání ZM  15. 3. 2012

Vyvěšeno:  8. března 2012
Sňato: 16. března 2012
více

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBK/8/2012 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:  8. února 2012
Sňato: 29. února 2012
více

Dražebni vyhláška - Žíla Pavel

Vyvěšeno:  14. prosince 2011
Sňato: 28. února 2012
více

Dražebni vyhláška - Žíla Pavel

Vyvěšeno:  14. prosince 2011
Sňato: 28. února 2012
více

Záměr na prodej  pozemků v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  8. února 2012
Sňato: 27. února 2012
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 506 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  8. února 2012
Sňato: 27. února 2012
více

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Veřejná vyhláška - Novostavba RD - Janouškovi

Vyvěšeno:  2. února 2012
Sňato: 20. února 2012
více

Upozornění na povinnost podat daňové přiznání

Vyvěšeno:  4. ledna 2012
Sňato: 17. února 2012
více

Dražební vyhláška - Leoš Kalas

Vyvěšeno:  4. ledna 2012
Sňato: 17. února 2012
více

Záměr na pronájem areálu koupaliště v Kunštátě

Vyvěšeno:  26. ledna 2012
Sňato: 17. února 2012
více

Záměr na pronájem pozemků p.č. 1209, 1201/2 a části pozemku p.č. 1207/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  26. ledna 2012
Sňato: 17. února 2012
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 293/10 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  26. ledna 2012
Sňato: 17. února 2012
více

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  26. ledna 2012
Sňato: 17. února 2012
více

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBK/3/2012 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:  18. ledna 2012
Sňato: 9. února 2012
více

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBK/1/2012 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:  11. ledna 2012
Sňato: 8. února 2012
více

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

Vyvěšeno:  2. listopadu 2011
Sňato: 8. února 2012
více 

Záměr na pronájem pozemku p.č. 958/3 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  20. ledna 2012
Sňato: 6. února 2012
více

Dražební vyhláška - Jaroslav Bělánek

Vyvěšeno:  4. ledna 2012
Sňato: 3. února 2012
více

Záměr na pronájem nebytověho prostoru v domě č.p. 36

Vyvěšeno:  16. listopadu 2011
Sňato: 9. ledna 2012
více

Odečty vodoměrů

Vyvěšeno:  15. prosince 2011
Sňato: 9. ledna 2012
více

Územní rozhodnutí - rozhodnutí o změně využití území pro účely zalesnění

Vyvěšeno:  23. prosince 2011
Sňato: 9. ledna 2012
více

Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení místa - řidič, manipulační dělník, vedoucí pracovní čety

Vyvěšeno:  9. prosince 2011
Sňato: 6. ledna 2012
více

Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení místa  - technik provozních činností

Vyvěšeno:  9. prosince 2011
sňato: 6. ledna 2012
více

Pozvánka na zasedání ZM 19. 12. 2011

Vyvěšeno:  12. prosince 2011
Sňato: 19. prosince 2011
více

Návrh rozpočtu na rok 2012

Vyvěšeno:  2. prosince 2011
Sňato: 19. prosince 2011
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 158 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  28. listopadu 2011
Sňato: 14. prosince 2011
více

Návrh rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43

Vyvěšeno:  21. listopadu 2011
Sňato: 6. prosince 2011
více

Dražební vyhláška - Mareček Lubomír, Brněnská

Vyvěšeno:  16. listopadu 2011
Sňato: 6. prosince 2011
více

Oznámení o zahájení Územního řízení - Územní rozhodnutí o změně využití území pro účely zalesnění pozemků

Vyvěšeno:  14. listopadu 2011
Sňato: 30. listopadu 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1207/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  9. listopadu 2011
Sňato: 25. listopadu 2011
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 1586/7 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  9. listopadu 2011
Sňato: 25. listopadu 2011
více

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBK/27/2011 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:  26. října 2011
Sňato: 24. listopadu 2011
více

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno:  7. listopadu 2011
Sňato: 23. listopadu 2011
více

Dražební vyhláška - BULLDEVELOP s.r.o.

Vyvěšeno:  29. září 2011
Sňato: 17. listopadu 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1148/1 a pozemků p.č. 1166/2 a 1167/2 v k.ú Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  31. října 2011
Sňato: 16. listopadu 2011
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 461/7 v k.ú Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  31. října 2011
Sňato: 16. listopadu 2011
více

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Černovice

Vyvěšeno:  25. října 2011
Sňato: 10. listopadu 2011
více

Pozvánka na zasedání ZM  3. 11.2011

Vyvěšeno:  27. října 2011
Sňato: 4. listopadu 2011
více

Dražební vyhláška - Jiří Bednář

Vyvěšeno:  19. října 2011
Sňato: 1. listopadu 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 573/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  12. října 2011
Sňato: 31. října 2011
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 227/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  12. října 2011
Sňato: 31. října 2011
více

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Vyvěšeno:  6. října 2011
Sňato: 25. října 2011
více

Dražební vyhláška - Botoš

Vyvěšeno:  14. září 2011
Sňato: 20. října 2011
více

Dražební vyhláška - Botoš

Vyvěšeno:  13. září 2011
Sňato: 20. října 2011
více

Dražební vyhláška

Vyvěšeno:  9. září 2011
Sňato: 19. října 2011
více

Dražební vyhláška - Otisk Jan

Vyvěšeno:  1. září 2011
Sňato: 19. října 2011
více

PF ČR - Oznámení o zamýšleném převodu

Vyvěšeno:  12. července 2011
Sňato: 13. října 2011
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 1322/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  8. září 2011
Sňtao: 26. září 2011
více

"Rozhodnutí o umístění stavby - Rozseč nad Kunštátem - STL plynovod PE DN 63"

Vyvěšeno:  30. srpna 2011
Sňato: 15. září 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1179 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  24. srpna 2011
Sňato: 9. září 2011
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 193/3 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  24. srpna 2011
Sňato: 9. září 2011
více

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBK/19/2011

Vyvěšeno:  10. srpna 2011
Sňato: 31. srpna 2011
více

Změna stavby - přístavba skladu - RONYTRANS, s.r.o., Rudka - doplnění

Vyvěšeno:  9. srpna 2011
Sňato: 12. září 2011
více

Pozvánka na zasedání ZM 18.8.2011

Vyvěšeno:  11. srpna 2011
Sňato: 19. srpna 2011
více

Změna stavby - přístavba skladu - RONYTRANS, s.r.o., Rudka

Vyvěšeno:  29. července 2011
Sňato: 31. srpna 2011
více

Rozhodnutí o umístění stavby "Kunstát ul. Zahradní - lokalita 10 RD" - nová kabelová distribuční síť NN

Vyvěšeno:  28. července 2011
Sňato: 15. srpna 2011
více

Exekuce - Žíla Pavel

Vyvěšeno:  24. června 2011
Sňato: 8. srpna 2011
více

Rozhodnutí "Rozseč nad Kunštátem, lok. 8 RD" - rozšíření distribuční sítě NN

Vyvěšeno:  20. července 2011
Sňato: 8. srpna 2011
více

Veřejná vyhláška "Rozseč nad Kunštátem, lok. Písečná" - STL plynovod

Vyvěšeno:  20. července 2011
Sňato: 8. srpna 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 958 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  20. července 2011
Sňato: 8. srpna 2011
více

Výzva k podání nabídky - Ošetření dřevin

Vyvěšeno: 19. července 2011
Sňato: 8. srpna 2011
více

Dražební vyhláška - Dagmar Páralová

Vyvěšeno:  13. června 2011
Sňato: 21. července 2011
více 

Dražební vyhláška - Bulldevelop s.r.o.

Vyvěšeno:  8. června 2011
Sňato: 20. července 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 965 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  30. června 2011
Sňato: 18. července 2011
více

"Změna stavby - přístavba skladu, RONYTRANS, s.r.o., Rudka"

Vyvěšeno:  28. června 2011
Sňato: 15. července 2011
více

Veřejná vyhláška - Kunštát, ul. Zahradní, lokalita 10 RD "Nová kabelová distribuční síť NN"

Vyvěšeno:  27. června 2011
Sňato: 14. července 2011
více

Územní rozhodnutí o změně využití území pro účely zalesnění pozemku

Vyvěšeno:  22. června 2011
Sňato: 8. července 2011
více

Veřejná vyhláška - Vladimír Bednář

Vyvěšeno:  15. června 2011
Sňato: 1. července 2011
více

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rozseč nad Kunštátem

Vyvěšeno:  14. června 2011
Sňato: 1. července 2011
více

Návrh výroku územního rozhodnutí - Ing. Josef Veselý

Vyvěšeno:  14. června 2011
Sňato: 1. července 2011
více

Dražba - Erika Baňová

Vyvěšeno:  23. května 2011
Sňato: 30. června 2011
více

Oznámení o zahájení ÚŘ - zalesnění pozemku

Vyvěšeno:  9. června 2011
Sňato: 27. června 2011
více

Pozvánka na zasedání ZM 23. 6. 2011

Vyvěšeno:  15. června 2011
Sňato: 24. června 2011
více

Záměr na prodej  pozemku p.č. 525/2 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  2. června 2011
Sňato: 21. června 2011
více

Záměr na prodej částí pozemků p.č. 234/2 a 235/2 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  2. června 2011
Sňato: 21. června 2011
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 227 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  2. června 2011
Sňato: 21. června 2011
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 142 v k.ú. Újezd u Kunštátu

Vyvěšeno:  2. června 2011
Sňato: 21. června 2011
více

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Touboř

Vyvěšeno:  20. května 2011
Sňato: 21. června 2011
více

Veřejná vyhláška - Martin Šamšula

Vyvěšeno:  30. května 2011
Sňato: 16. června 2011
více

Oznámení o zahájení ÚŘ - Územní rozhodnutí o změně využití území pro účely zalesnění pozemku

Vyvěšeno:  18. května 2011
Sňato: 3. června 2011
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 2/3 v k.ú. Touboř

Vyvěšeno:  18. května 2011
Sňato: 3. června 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  18. května 2011
Sňato: 3. června 2011
více

Záměr na pronájem nebytových prostor

Vyvěšeno:  18. května 2011
Sňato: 3. června 2011
více 

Dražební vyhláška - Lubomír Řehák

Vyvěšeno:  27. dubna 2011
Sňato: 3. června 2011
více 

Veřejná vyhláška - Zdeněk Klička

Vyvěšeno:  9. května 2011
Sňato: 26. května 2011
více

Veřejná vyhláška - Marcela Kličková

Vyvěšeno:  9. května 2011
Sňato: 26. května 2011
více

Veřejná vyhláška - Martin Fidler

Vyvěšeno:  9. května 2011
Sňato: 26. května 2011
více

Veřejná vyhláška - Šárka Senior

Vyvěšeno:  9. května 2011
Sňato:  26. května 2011
více

Pozvánka na ZM 12. 5. 2011

Vyvěšeno:  5. května 2011
Sňato: 13. května 2011
více

Závěrečný účet města Kunštát za rok 2010 - návrh

Vyvěšeno:  26. dubna 2011
Sňato: 12. května 2011
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 532/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno:  20. dubna 2011
Sňato: 6. května 2011
více

Územní rozhodnutí - Technická infrastruktura pro novou obytnou zástavbu - J. Řehořová

Vyvěšeno:  14. dubna 2011
Sňato: 3. května 2011
více

Oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí a zahájení námitkového řízení - k.ú. Touboř

Vyvěšeno:  18. března 2011
Sňato: 3. května 2011
více

Veřejná vyhláška - Zdeněk Klička

Vyvěšeno:  12. dubna 2011
Sňato: 29. dubna 2011
více

Veřejná vyhláška - Marcela Kličková

Vyvěšeno:  12. dubna 2011
Sňato: 29. dubna 2011
více

Veřejná vyhláška - Martin Fidler

Vyvěšeno:  12. dubna 2011
Sňato: 29. dubna2011
více

Veřejná vyhláška - Šárka Senior

Vyvěšeno:  12. dubna 2011
Sňato: 29. dubna 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1048 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  12. dubna 2011
Sňato: 29. dubna 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  12. dubna 2011
Sňato: 29. dubna 2011
více

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje JMK, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace

Vyvěšeno:  2. března 2011
Sňato: 19. dubna 2011
více

OZV 4/2011 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojením na stavbu vodovodu a kanalizace

Vyvěšeno:  31. března 2011
Sňato: 18. dubna 2011
více

OZV 3/2011 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu

Vyvěšeno:  31. března 2011
Sňato: 18. dubna 2011
více

OZV 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno:  31. března 2011
Sňato: 18. dubna 2011
více

OZV 1/2011 o místních poplatcích

Vyvěšeno:  31. března 2011
Sňato: 18. dubna 2011
více

Návrh rozpočtu na rok 2011 - Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko

Vyvěšeno:  30. března 2011
Sňato: 15. dubna 2011
více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 - dobrov. Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko

Vyvěšeno:  30. března 2011
Sňato: 15. dubna 2011
více

Závěrečný účet za rok 2010 - Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko

Vyvěšeno:  30. března 2011
Sňato: 15. dubna 2011
více

Ozámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Kunštát včetně jeho částí

Vyvěšeno:  7. března 2011
Sňato: 7. dubna 2011
více
Návrh zadání ÚP Kunštát
Výkres - limity území
Varianta navrhovaného koridoru rychlostní silnice R 43

Územní rozhodnutí  Zasíťování pozemků pro výstavbu RD - lokalita Kunštát, Hliníky

Vyvěšeno:  17. března 2011
Sňato: 4. dubna 2011
více

Veřejná výzva - Výběrové řízení na obsazení místa - provozní správce vodovodů a kanalizací

Vyvěšeno:  15. března 2011
Sňato: 31. března 2011
více

Oznámení o zahájení územního řízení - "Technická infrastruktura pro novou obytnou zástavbu"

Vyvěšeno:  10. března 2011
Sňato: 29. března 2011
více

Dražební vyhláška

Vyvěšeno:  8. února 2011
Sňato: 29. března 2011
více

Pozvánka na zasedání ZM 24. 3. 2011

Vyvěšeno:  16. března 2011
Sňato: 25. března 2011
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 512/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  9. března 2011
Sňato: 25. března 2011
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  9. března 2011
Sňato: 25. března 2011
více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 "Svazek obcí pro výstavbu rychl. komunikace R 43"

Vyvěšeno:  9. března 2011
Sňato: 25. března 2011
více

Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 za rok 2010

Vyvěšeno:  9. března 2011
Sňato: 25. března 2011
více

Návrh rozpočtu na rok 2011

Vyvěšeno:  8. března 2011
Sňato: 25. března 2011
více

Veřejnoprávní smlouva - Přestupková komise

Vyvěšeno:  3. března 2011
Sňato:  21. března. 2011
více

Dražební vyhláška - Veronika Večeřová

Vyvěšeno:  14. března 2011
Sňato: 21. března 2011
více

Veřejná výzva - Výběrové řízení na obsazení místa samostatný referent/ka  (účetní) vodohospodářského odboru

Vyvěšeno:  2. března 2011
Sňato: 21. března 2011
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák, nar. 1983

Vyvěšeno:  23. února 2011
Sňato: 10. března 2011
více

Veřejná vyhláška - Augustin Chmel nar. 1989

Vyvěšeno:  18. února 2011
Sňato: 7. března 2011
více

Oznámení o zahájení územního řízení - Zasíťování pozemků pro výstavbu RD, Kunštát - Hliníky

Vyvěšeno:  14. února 2011
Sňtao: 3. března 2011
více

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBK/6/2011 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:  9. února 2011
Sňato: 3. března 2011
více

Pozvánka na zasedání ZM  28. 2. 2011

Vyvěšeno:  21. února 2011
Sňato: 1. března 2011
více

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Zbraslavec

Vyvěšeno:  8. února 2011
Sňato: 25. února 2011
více

Pozvánka na zasedání ZM 15. 2. 2011

Vyvěšeno:  8. února 2011
Sňato: 16. února 2011
více 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Hluboké u Kunštátu

Vyvěšeno:  6. ledna 2011
Sňato: 15. února 2011
více

Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2011

Vyvěšeno:  20. prosince 2010
Sňato: 14. února 2011
více

Záměr na pronájem nebytových ploch v objektu Lipka 43 v Kunštátě

Vyvěšeno:  28. ledna 2011
Sňato: 14. února 2011
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 548/1 v k.ú. Rudka

Vyvěšeno:  28. ledna 2011
Sňato: 14. února 2011
více

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 - Veřejně prospěšné práce

Vyvěšeno:  24. ledna 2011
Sňato: 9. února 2011
více

Územní rozhodnutí - Trubní vrtaná studna - Magda Chloupková

Vyvěšeno:  20. ledna 2011
Sňato:  7. února 2011
více

Veřejná vyhláška - Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení - RD Zbraslavec

Vyvěšeno:  5. ledna 2011
Sňato: 21. ledna 2011
více

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBK/4/2011 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:  5. ledna 2011
Sňato: 20. ledna 2011
více

Exekuce - Vlastimil Jílek

Vyvěšeno:  23. prosince 2010
Sňato: 20. ledna 2011
více

Oznámení o prodloužení lhůty pro předkládání podnětů pro návrhu zadání Územního plánu Kunštátu do 14.ledna 2011

Vyvěšeno:  15. října 2010
Sňato: 17. ledna 2011
tabulka na podnět
text oznámení

Nový územní plán - výzva k předkládání požadavků

Vyvěšeno:  14. září 2010
Sňato: 17. ledna 2011
více

Veřejná výzva - Výběrové řízení na obsazení místa referent/ka stavebního odboru

Vyvěšeno:  23. prosince 2010
Sňato: 17. ledna 2011
více

Veřejná vyhláška - Petr Zvířecí

Vyvěšeno:  14. prosince 2010
Sňato: 4. ledna 2011
více

Oznámení o zahájení ÚŘ - "Trubní vrtaná studna" - M. Chloupková

Vyvěšeno:  8. prosince 2010
Sňato:  27. prosince 2010
více

Pozvánka za zasedání ZM 22. 12. 2010

Vyvěšeno:  15. prosince 2010
Sňato: 23. prosince 2010
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  6. prosince 2010
Sňato: 23. prosince 2010
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Vyvěšeno:  3. prosince 2010
Sňato: 20. prosince 2010
více

Oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí

Vyvěšeno:  5. listopadu 2010
Sňato: 20. prosince 2010
více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhy plánů péče

Vyvěšeno:  2. prosince 2010
Sňato: 20. prosince 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Pavel Stejskal

Vyvěšeno:  2. prosince 2010
Sňato: 20. prosince 2010
více

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 - návrh rozpočtu na rok 2011

Vyvěšeno:  30. listopadu 2010
Sňato: 16. prosince 2010
více

Veřejná vyhláška - Zemánek David

Vyvěšeno:  18. listopadu 2010
Sňato: 6. prosince 2010
více

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBK/22/2010 a jeho podmínkách

Vyvěšeno:  10. listopadu 2010
Sňato: 1. prosince 2010
více

Záměr na pronájem pozemku p.č. 512/1 a části pozemku p.č. 509 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  10. listopadu 2010
Sňato: 29. listopadu 2010
více

Pozvánka na zasedání ZM - 11. 11. 2010

Vyvěšeno:  3. listopadu 2010
Sňato: 12. listopadu 2010
více

Veřejná vyhláška - Pavel Stejskal

Vyvěšeno:  22. října 2010
Sňato: 8. listopadu 2010
více

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kunštát

Vyvěšeno:  18. října 2010
Sňato: 3. listopadu 2010
zvolené zastupitelstvo
výsledky dle jednotlivých stran

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - Kunštát

Vyvěšeno:  18. října 2010
Sňato: 3. listopadu 2010
více

Výběrové řízení na funkci "vedoucí vodohospodářského odboru"

Vyvěšeno:  7. října 2010
Sňato: 26. října 2010
více

Sběrný dvůr odpadů - informace o provozu

Vyvěšeno:  7. října 2010
Sňato: 26. října 2010
více

Záměr na pronájem části pozemků p.č. 1025/6, 1025/1 a 1026

Vyvěšeno:  7. října 2010
Sňato: 22. října 2010
více

Veřejná vyhláška:  B - AUTO

Vyvěšeno:  5. října 2010
Sňato: 21. října 2010
více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče

Vyvěšeno:  29. září 2010
Sňato:  15. října 2010
více

Oznámení o době a místě konání voleb do ZM Kunštát a do Senátu PČR

Vyvěšeno:  24. září 2010
Sňato:  11. října 2010
více

Územní rozhodnutí - Zasíťování pozemků pro výstavbu RD lok. Kunštát, Zahradní ul. - Palackého ul.

Vyvěšeno:  24. září 2010
Sňato:  11. října 2010
více

Záměr na pronájem pozemku p.č. 176/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  20. září 2010
Sňato: 8. října 2010
více

Pozvánka na zasedání ZM 22. 9. 2010

Vyvěšeno:  15. září 2010
Sňato: 23. září 2010
více

Dražební vyhláška - Jiří Záboj

Vyvěšeno:  10. srpna 2010
Sňato: 23. září 2010
více

Dražební vyhláška - Martin Šamšula

Vyvěšeno:  10. září 2010
Sňato: 18. září 2010
více

Veřejná vyhláška - David Zemánek

Vyvěšeno:  30. srpna 2010
Sňato:  16. září 2010
více

Veřejná vyhláška - Marie Bérešová

Vyvěšeno:  27. srpna 2010
Sňato: 14. září 2010
více

Výzva k účasti v soutěži na zhotovitele stavby "Revitalizace Panské zahrady II" v Kunštátě

Vyvěšeno:  25. srpna 2010
Sňato: 10. září 2010
více

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Vyvěšeno:  25. srpna 2010
Sňato: 10. září 2010
více

Oznámení o zahájení územního řízení - zasíťování pozemků pro výstavbu RD - Zahradní, Palackého

Vyvěšeno:  17. srpna 2010
Sňato: 3. září 2010
více

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na zpracovatele územního plánu Kunštátu

Vyvěšeno:  17. srpna 2010
Sňato:  3. září 2010

rozhodnutí, příloha

Záměr na prodej části pozemku p.č. 59 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  16. srpna 2010
Sňato: 2. září 2010
více

Oznámení - minimální počty členů OVK pro volby do ZM Kunštát

Vyvěšeno:  11. srpna 2010
Sňato: 27. srpna 2010
více

Územní rozhodnutí - Řehořovi, Kunštát

Vyvěšeno:  6. srpna 2010
Sňato:  23. srpna 2010
více

Záměr na pronájem pozemku p.č. 1424/5 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  23. července 2010
Sňato: 11. srpna 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Martin Staněk

Vyvěšeno:  23. července 2010
Sňato: 11. srpna 2010
více

Informace k volbám do Zastupitelstva města Kunštát

 Vyvěšeno:  13. července 2010
Sňato: 11. srpna 2010
více

Veřejné výběrové řízení na zpracovatele územního plánu města Kunštát

 Vyvěšeno:  20. července 2010
Sňato: 5. srpna 2010
více
příloha č. 1
příloha č. 2

Veřejná výzva - obsluha sběrného dvora

Vyvěšeno:  15. července 2010
Sňato: 3. srpna 2010
více

Veřejná vyhláška - Roman Baňa

Vyvěšeno:  14. července 2010
Sňato:  2. srpna 2010
více

Dražební vyhláška - Lucie Horáková

Vyvěšeno: 14. června 2010
Sňato: 23. července 2010
více

Nařízení Města Boskovice č. 1/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno:  24. června 2010
Sňato: 19. července 2010
více

Oznámení o zahájení ÚŘ  - vodovod, kanalizace

Vyvěšeno:  28. června 2010
Sňato: 15. července 2010
více

Veřejná vyhláška Václav Kocman

Vyvěšeno:  24. června 2010
Sňato:  12. července 2010
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 59 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  16. června 2010
Sňato: 2. července 2010
více

Rozhodnutí KÚ JmK k odvolání ÚR Pneuservis Sychotín

Vyvěšeno: 16. června 2010
Sňato: 2. července 2010
více

Oznámení o výsledku obchodní veřejné soutěže

Vyvěšeno: 10. června 2010
Sňato: 27. června 2010
více

Vyhláška - k veřejnému nahlédnutí - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010

Vyvěšeno: 25. května 2010
Sňato: 26. června 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Milan Samek

Vyvěšeno: 9. června 2010
Sňato: 25. června 2010
více

Závěrečný účet Svazku obcí Kunštátsko-Lysicko za rok 2009

Vyvěšeno: 9. června 2010
Sňato: 25. června 2010
více

Pozvánka na zasedání ZM 24. června 2010

Vyvěšeno:  17. června 2010
Sňato: 25. června 2010
více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR - Kunštát

Vyvěšeno: 1. června 2010
Sňato 17. června 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák

Vyvěšeno: 1. června 2010
Sňato: 17. června 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Martin Rouchal

Vyvěšeno: 1. června 2010
Sňato: 17. června 2010
více

Fotovoltaická elektrárna – Smlouva o budoucí smlouvě

Vyvěšeno: 1. června 2010
Sňato: 17. června 2010
více

Fotovoltaická elektrárna – Soutěžní podmínky

Vyvěšeno: 1. června 2010
Sňato: 17. června 2010
více

Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 za rok 2009

Vyvěšeno: 31. května 2010
Sňato: 17. června 2010
více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 za rok 2009

Vyvěšeno: 31. května 2010
Sňato: 17. června 2010
více

Pozvánka na zasedání ZM 9. 6. 2010

Vyvěšeno: 2. června 2010
Sňato: 10. června 2010
více

Veřejná vyhláška - Milan Botoš

Vyvěšeno: 25. května 2010
Sňato: 10. června 2010
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1763/1, p.č. 1763/2, p.č. 1763/13 a p.č. 1763/14 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 24. května 2010
Sňato: 10. června 2010
více

Záměr na pronájem pozemků p.č.  1580/1 a p.č. 1580/2 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 19. května 2010
Sňato: 7. června 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák

Vyvěšeno: 17. května 2010
Sňato: 2. června 2010
více

Výzva k účasti v soutěži na zhotovitele stavby "Zateplení budov ZŠ a MŠ v Kunštátě"

Vyvěšeno: 12. května 2010
Sňato: 31. května 2010
více

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 11. května 2010
Sňato: 31. května 2010
více

Pozvánka na zasedání ZM  27. května 2010

Vyvěšeno: 20. května 2010
Sňato: 28. května 2010
více

Záměr na pronájem zpevněné části pozemku p.č. 762 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 7. května 2010
Sňato: 25. května 2010
více

Pozvánka na zasedání ZM  27. května 2010

Vyvěšeno: 20. května 2010
Sňato: 28. května 2010
více

Záměr na pronájem zpevněné části pozemku p.č. 186 a p.č. 187 v k.ú. Sychotín

Vyvěšeno: 7. května 2010
Sňato: 25. května 2010
více

Veřejná vyhláška - Holas Josef

Vyvěšeno: 6. května 2010
Sňato: 25. května 2010
více

Rozhodnutí o umístění stavby - ČOV k RD č.p. 537

Vyvěšeno: 5. května 2010
Sňato: 24. května 2010
více

Rozhodnutí o umístění stavby - ČOV k RD č.p. 547

Vyvěšeno: 5. května 2010
Sňato: 24. května 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Martin Staněk

Vyvěšeno: 3. května 2010
Sňato: 19.května 2010
více

Vydání změny č. 5 ÚPN SÚ Kunštát

Vyvěšeno: 29. dubna 2010
Sňato: 17. května 2010

Kunstat_Z5_oduv_cistopis_do_zastup
Kunstat_Z5_cistopis_do_zastup
vykresova_dokumentace

Veřejná vyhláška - Jakub Dvořák

Vyvěšeno: 26. dubna 2010
Sňato: 13.května 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák

Vyvěšeno: 26. dubna 2010
Sňato: 13. května 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák

Vyvěšeno: 26. dubna 2010
Sňato: 13. května 2010
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1148/1 a části pozemku p.č. 1192 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 20. dubna 2010
Sňato: 10. května 2010
více

Veřejná vyhláška - Petr Zvířecí

Vyvěšeno: 19. dubna 2010
Sňato: 7. května 2010
více

Pozvánka na zasedání ZM

Vyvěšeno: 22. dubna 2010
Sňato: 30. dubna 2010
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 573/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 16. dubna 2010
Sňato: 3. května 2010
více

Veřejná vyhláška - Terénní úpravy, vegetační úpravy, venkovní objekty u RD

Vyvěšeno: 16. dubna 2010
Sňato: 3. května 2010
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 516/1 a p.č. 519 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 13. dubna 2010
Sňato: 30. dubna 2010
více

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 12. dubna 2010
Sňato: 29. dubna 2010
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 512 v k.ú. Sychotín

Vyvěšeno: 9. dubna 2010
Sňato: 26. dubna 2010
více

Závěrečný účet Města Kunštát za rok 2009

Vyvěšeno: 6. dubna 2010
Sňato: 23. dubna 2010
více  (PDF - 20MB)

Výzva k podání nabídky - "Sběrný dvůr odpadů Kunštát - dodávka vybavení"

Vyvěšeno: 8. dubna 2010
Sňato: 23. dubna 2010
více

Výzva k podání nabídky - "Sběrný dvůr odpadů Kunštát - nakladač"

Vyvěšeno: 8. dubna 2010
Sňato: 23. dubna 2010
více

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení "Čistírna odpadních vod k RD č.p. 547"

Vyvěšeno: 31. března 2010
Sňato: 19. dubna 2010
více

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení "Čistírna odpadních vod k RD č.p. 537"

Vyvěšeno: 31. března 2010
Sňato: 19. dubna 2010
více

Záměr na pronájem nebytových prostor v 2. NP v domě č.p. 38

Vyvěšeno: 25. března 2010
Sňato: 12. dubna 2010
více

Návrh rozpočtu "Svazku obcí K-L" na rok 2010

Vyvěšeno: 19. března 2010
Sňato:  6. dubna 2010
více

Pneuservis - Výzva k vyjádření k odvolání

Vyvěšeno: 15. března 2010
Sňato:  1. dubna 2010
více

Rozhodnutí o umístění stavby - "Fotovoltaická elektrárna Kunštát s přípojkou VN"

Vyvěšeno: 11. března 2010
Sňato: 29. března 2010
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 283/3 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno: 10. března 2010
Sňato: 29. března 2010
více

Návrh rozpočtu "Svazku obcí pro nakládání s odpady na r. 2010"

Vyvěšeno: 10. března 2010
Sňato: 29. března 2010
více

Záměr na pronájem nebytových prostor v objektu Města Kunštát na nám. Kr. Jiřího 107

Vyvěšeno: 23. února 2010
Sňato: 25. března 2010
více

Územní rozhodnutí - Rozseč nad Kunštátem, lokalita Písečná - vodovod, kanalizace, komunikace

Vyvěšeno: 4. března 2010
Sňato: 22. března 2010
více

Návrh rozpočtu ESOM na rok 2010

Vyvěšeno: 4. března 2010
Sňato: 22. března 2010
více

Návrh závěrečného účtu ESOM za rok 2009

Vyvěšeno: 4. března 2010
Sňato: 22. března 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Martin Staněk

Vyvěšeno: 3. března 2010
Sňato: 19. března 2010
více

Záměr na pronájem  nebytového prostoru - 1 místnosti - v přízemí Penzionu pro důchodce

Vyvěšeno: 1. března 2010
Sňato: 17. března 2010
více

Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba RD - Boček, Marečková

Vyvěšeno: 25. února 2010
Sňato: 14. března 2010
více

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 911/2 k. ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 15. února 2010
Sňato: 3. března 2010
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jež Libor

Vyvěšeno: 15. února 2010
Sňato: 3. března 2010
více

Veřejná vyhláška - Dvořák Jakub

Vyvěšeno: 15. února 2010
Sňato: 3. března 2010
více

Dražební vyhláška - Pavel Štěrba

Vyvěšeno: 28. ledna 2010
Sňato: 3. března 2010
více

Pozvánka na zasedání ZM

Vyvěšeno: 18. února 2010
Sňato: 26. února 2010
více

Záměr na pronájem pozemků p.č. 1763/11, 1763/12 a část pozemku p.č. 1763/13

Vyvěšeno: 9. února 2010
Sňato: 26. února 2010
více

Oznámení o uzavření poradny Národní rady osob se zdravotním postižením

Vyvěšeno: 8. února 2010
Sňato: 24. února 2010
více

Oznámení o zahájení územního řízení - "Fotovoltaická elektrárna Kunštát s přípojkou VN"

Vyvěšeno: 8. února 2010
Sňato: 24. února 2010
více

Oznámení - zpracování koncepce "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010 - 2013"

Vyvěšeno: 5. února 2010
Sňato: 24. února 2010
více

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - Pneuservis

Vyvěšeno: 4. února 2010
Sňato:  22. února 2010
více

Dražební vyhláška - Ladislav Zámek

Vyvěšeno: 12. února 2010
Sňato: 22. února 2010
více

Pozvánka na zasedání ZM

Vyvěšeno: 9. února 2010
Sňato: 17. února 2010
více

Oznámení o zahájení územního řízení - Rozseč nad Kunštátem

Vyvěšeno: 26. ledna 2010
Sňato: 16. února 2010
více

Záměr na prodej pozemků p.č. 337/35 a 337/44 v k.ú. Rudka u Kunštátu

Vyvěšeno: 26. ledna 2010
Sňato: 16. února 2010
více

Záměr na prodej části pozemku p.č. 206 v k.ú. Sychotín

Vyvěšeno: 26. ledna 2010
Sňato: 16. února 2010
více

Vyrozumění o pokračování v řízení - Novostavba RD - Bronislav Boček

Vyvěšeno: 22. ledna 2010
Sňato: 8. února 2010
více

Veřejná vyhláška - Novostavba RD - Bronislav Boček

Vyvěšeno: 22. ledna 2010
Sňato: 8. února 2010
více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Technický dozor investora na stavbě "Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín

Vyvěšeno: 21. ledna 2010
Sňato: 8. února 2010
více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce: Technický dozor investora na stavbě "Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín

Vyvěšeno: 21. ledna 2010
Sňato: 8. února 2010
více

Dražební vyhláška - MUDr. Zdeněk Handl

Vyvěšeno: 26. ledna 2010
Sňato: 6. února 2010
více

Návrh změny č. 5 ÚPN SÚ Kunštát

Vyvěšeno: 13. ledna 2010
Sňato: 29. ledna 2010
Kunštát_Z5_návrh_o-veř. jednání
Kunštát_Z5_odův_o- veř. jednání
Výkresová část - 32MB

Oznámení o uložení písemnosti - Leoš Magda

Vyvěšeno:  4. ledna 2010
Sňato: 21. ledna 2010
více

Dražební vyhláška - Markéta Banyová

Vyvěšeno:  19. listopadu 2009
Sňato: 21. ledna 2010
více

Návrh zm. č. 5 ÚPN SÚ Kunštát

Vyvěšeno: 28.prosince 2009
Sňato:  16. ledna 2010
oznámení

Vyrozumění o pokračování v řízení - "Pneuservis"

Vyvěšeno:  23. prosince 2009
Sňato:  14. ledna 2010
více

OZV 2/2009

Vyvěšeno:  22. prosince 2009
Sňato: 13. ledna 2010
více

OZV 1/2009

Vyvěšeno:  22. prosince 2009
Sňato: 13. ledna 2010
více

Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2010

Vyvěšeno:  7. prosince 2009
Sňato: 23. prosince 2009
více

Veřejná vyhláška - oprava usnesení - Pneuservis

Vyvěšeno:  7. prosince 2009
Sňato: 23. prosince 2009
více

Pozvánka na zasedání ZM

Vyvěšeno:  10. prosince 2009
Sňato: 18. prosince 2009
více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Vyvěšeno:  1. prosince 2009
Sňato: 16. prosince 2009
více

Veřejná vyhláška - Jiří Záboj

Vyvěšeno:  30. listopadu 2009
Sňato: 16. prosince 2009
více

Veřejná vyhláška - Petr Trávníček

Vyvěšeno:  30. listopadu 2009
Sňato: 16. prosince 2009
více

Záměr na prodej pozemků v k.ú. Kunštát na Moravě p.č. 413/1, 489/1, 495/7, 495/9

Vyvěšeno:  27. listopadu 2009
Sňato: 15. prosince 2009
více

Stavební povolení - Zasíťování pozemků ul. Zahradní Kunštát - "SO 06 - Komunikace

Vyvěšeno:  26. listopadu 2009
Sňato: 15. prosince 2009
více

Výzva k účasti na zadávacím řízení veřejné zakázky - "Sběrný dvůr odpadů Kunštát"

Vyvěšeno:  23. listopadu 2009
Sňato: 14. prosince 2009
více

Oznámení o uložení písemnosti - Libor Jež

Vyvěšeno:  23. listopadu 2009
Sňato: 9. prosince 2009
více

Stavební povolení - zasíťování pozemků Kunštát Zahradní ul. - plynovod + VO

Vyvěšeno:  20. listopadu 2009
Sňato: 8. prosince 2009
více

Odročení dražby FRÝVEG, s.r.o.

Vyvěšeno:  19. listopadu 2009
Sňato: 8. prosince 2009
více

Rozpočtové provizorium "Svazku obcí pro nakládání s odpady se sídlem v Boskovicích" na rok 2010

Vyvěšeno:  18. listopadu 2009
Sňato: 7. listopadu 2009
více

Dražební vyhláška - Hykadovi

Vyvěšeno:  26. října 2009
Sňato: 3. prosince 2009
více

Pozvánka na zasedání ZM

Vyvěšeno:  18. listopadu 2009
Sňato: 27. listopadu 2009
více

Výzva včetně zadávací dokumentace ke zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku: poskytnutí dlouhodobého municipálního úvěru

 Vyvěšeno: 11. listopadu 2009
Sňato:  27. listopadu 2009
více

Záměr na prodej pozemku p.č. st. 97 v k.ú. Rudka

Vyvěšeno:  9. listopadu 2009
Sňato: 27. listopadu 2009
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 111 v k.ú. Kunštát

Vyvěšeno:  9. listopadu 2009
Sňato:  27. listopadu 2009
více 

Záměr na pronájem pozemku p.č. 337/35 v k.ú. Rudka

Vyvěšeno:  9. listopadu 2009
Sňato: 27. listopadu 2009
více

Dražební vyhláška - Frýveg, s.r.o.

Vyvěšeno:  4. listopadu 2009
Sňato:  19. listopadu 2009
více

Veřejná vyhláška - "Pneuservis"

Vyvěšeno:  2. listopadu 2009
Sňato:  19. listopadu 2009
více

Územní rozhodnutí - Vrtaná studna - Francovi

Vyvěšeno:  27. října 2009
Sňato:  19. listopadu 2009
více

Záměr na pronájem sálu KD v Kunštátě

Vyvěšeno:  20. října 2009
Sňato: 19. listopadu 2009
více

Veřejná vyhláška B-AUTO, spol. s r.o.

Vyvěšeno:  26. října 2009
Sňato: 12. listopadu 2009
více

Veřejná výzva na obsazení místa feferent/ka FO

Vyvěšeno:  20. října 2009
Sňato:  9. listopadu 2009
více

PF ČR - nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno:  6. srpna 2009
Sňato:  6. listopadu .2009
více

Rozhodnutí "Zastřešení terasy RD Kunštát, Nová 377"

Vyvěšeno:  19. října 2009
Sňato: 5. listopadu 2009
více

Rozhodnutí - "Novostavba RD s provozovnou kadeřnictví", Rudka  64

Vyvěšeno:  19. října 2009
Sňato: 5. listopadu 2009
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák

Vyvěšeno:  19. října 2009
Sňato: 5. listopadu 2009
více

Veřejná vyhláška - Kateřina Botošová

Vyvěšeno:  15. října 2009
Sňato:  2. listopadu 2009
více

Veřejná vyhláška - Josef Maška

Vyvěšeno:  15. října 2009
Sňato: 2. listopadu 2009
více

Oznámení o zahájení stavebního řízení - zasíťování pozemků ul. Zahradní

Vyvěšeno:  14. října 2009
Sňato: 30. října 2009
více

Veřejná vyhláška - JUDr. Václav Kocman

Vyvěšeno:  14. října 2009
Sňato: 30. října 2009
více

Veřejná vyhláška - JUDr. Václav Kocman

Vyvěšeno:  13. října 2009
Sňato: 30. října 2009
více

Veřejná vyhláška - Martin Šamšula

Vyvěšeno:  13. října 2009
Sňato: 30. října 2009
více

Oznámení - Zahájení stavebního řízení - Zasíťování pozemků Kunštát, Zahradní ul.

Vyvěšeno:  12. října 2009
Sňato: 29. října 2009
více

Pozvánka na zasedání ZM

Vyvěšeno:  15. října 2009
Sňato: 23. října 2009
více

Záměr na směnu části pozemku p.č. 3/6 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  1. října 2009
Sňato:  20. října 2009
více

Usnesení Okresního soudu v Blansku

Vyvěšeno:  30. září 2009
Sňato:  15. října 2009
více

Usnesení Okresního soudu v Blansku

Vyvěšeno:  30. září 2009
Sňato:  15. října 2009
více

Veřejná vyhláška - Augustin Chmel ml.

Vyvěšeno:  25. září 2009
Sňato: 15. října 2009
více

Dražba - Erika Baňová st.

Vyvěšeno:  2. září 2009
Sňato:  12. října 2009
více

Veřejná vyhláška - odvolací řízení - stavba "Pneuservisu"

Vyvěšeno:  15. září 2009
Sňato: 5. října 2009
více

Veřejná vyhláška - "Vrtaná studna - Francovi"

Vyvěšeno:  15. září 2009
Sňato: 5. října 2009
více

Veřejná vyhláška - Lederová Eva

Vyvěšeno:  14. září 2009
Sňato:  30. září 2009
více

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 158 v k.ú. Újezd u Kunštátu

Vyvěšeno:  10. září 2009
Sňato:  29. září 2009
více

Novostavba RD s provozovnou kadeřnictví - Martin Vežník

Vyvěšeno:  8. září 2009
Sňato: 25. září 2009
více

Zastřešení terasy RD Kunštát, Nová 377 - Martin Vežník

Vyvěšeno:  8. září 2009
Sňato: 25. září 2009
více

Oznámení o uložení písemnosti - Libor Jež

Vyvěšeno:  8. září 2009
Sňato: 25. září 2009
více

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Holas

Vyvěšeno:  8. září 2009
Sňato: 25. září 2009
více

Veřejná vyhláška - Petr Zvířecí

Vyvěšeno:  8. září 2009
Sňato: 25. září 2009
více

Pozvánka na zasedání ZM

Vyvěšeno:  17. září 2009
Sňato: 25. září 2009
více

Informace o počtu a sídle OVK

Vyvěšeno:  9. září 2009
Sňato: 14. září 2009
více

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK

Vyvěšeno:  28. srpna 2009
Sňato: 14. září 2009
více

Veřejná vyhláška - B - AUTO, spol. s r.o.

Vyvěšeno:  24. srpna 2009
Sňato: 9. září 2009
více

Záměr na pronájem části pozemků p.č. 636 a p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  13. srpna 2009
Sňato: 31. srpna 2009
více

Záměr na prodej pozemku p.č. 94 v k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno:  11. srpna 2009
Sňato: 28. srpna 2009
více

Oznámení o uložení písemnosti - Leoš Magda

Vyvěšeno:  10. srpna 2009
Sňato: 26. srpna 2009
více

Dražební vyhláška - Zdeněk Banya

Vyvěšeno:  18. června 2009
Sňato: 26. srpna 2009
více

Nařízení Města Boskovice č. 1/2009 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno:  9. července 2009
Sňato: 17. srpna 2009
více

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Kunštát

Vyvěšeno:  24. července 2009
Sňato: 10. srpna 2009
více

Veřejná vyhláška  ILKO EXPORT - IMPORT s.r.o. Daniel Staněk

Vyvěšeno:  24. července 2009
Sňato: 10. srpna 2009
více

Veřejná vyhláška  CEKA ABRASIV, spol. s r.o. v likvidaci

Vyvěšeno:  24. července 2009
Sňato: 10. srpna 2009
více

Veřejná vyhláška  DF BUILDING, spol. s r.o.

Vyvěšeno:  24. července 2009
Sňato: 10. srpna 2009
více

Veřejná vyhláška  J.P. tex spol. s r.o.

Vyvěšeno:  24. července 2009
Sňato: 10. srpna 2009
více

PFČR - Nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno: 5. května 2009
Sňato:  6. srpna 2009
více

Rozhodnutí KÚ JmK Brno - Odvolání - Nástavba ŘRD Kunštát - Vežníkovi

Vyvěšeno:  14. července 2009
Sňato: 31. července 2009
více

Veřejná vyhláška - Přístavba příručního skladu k objektu garáže - Jiří Musil

Vyvěšeno:  13. července 2009
Sňato: 30. července 2009
více

Veřejná vyhláška - Rouchal Martin

Vyvěšeno:  13. července 2009
Sňato: 30. července 2009
více

Veřejná vyhláška - SYPEX - TRANSPORT, spol. s r.o.

Vyvěšeno:  9. července 2009
Sňato: 27. července 2009
více

Veřejná vyhláška - TIRUS s.r.o.

Vyvěšeno:  9. července 2009
Sňato: 27. července 2009
více

Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba RD - Komárek, Palbuchtová

Vyvěšeno:  3. července 2009
Sňato: 20. července 2009
více

Exekuční příkaz - Vladimír Bednář

Vyvěšeno:  1. července 2009
Sňato: 16. července 2009
více

Změna č. 3 ÚPN SÚ Kunštát - 1. část

Vyvěšeno: 18.června 2009
Sňato: 8. července 2009
Kunštát_Z3_čistopis do zastupit. 18.6.2009
Kunštát_Z3_odův_čistopis do zastupit. 18.6.2009
kunst_schema
Kunstat_ZM3_HVA
Kunstat_ZM3_HVB

Změna č. 3 ÚPN SÚ Kunštát - 2. část

Vyvěšeno: 18.června 2009
Sňato: 8. července 2009
Kunstat_ZM3_HVC
Kunstat_ZM3_HVD
Kunstat_ZM3_HVE
Kunstat_ZM3_HVF
Kunstat_ZM3_HVG

Změna č. 4 ÚPN SÚ Kunštát

Vyvěšeno: 18.června 2009
Sňato: 8. července 2009

Změna č. 4 ÚPN SÚ Kunštát
Zm.č. 4 ÚPN SÚ Kunštát, Schema lokalizace, 18.6. 2009
Zm.č. 4 ÚPN SÚ Kunštát, urbanistic.řeš. 18.6. 2009
 

Veřejná vyhláška - Daniel Staněk

Vyvěšeno:  17. června 2009
Sňato: 3. července 2009
více

Volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 5. - 6. 6. 2009 - výsledky hlasování

Vyvěšeno:  8. června 2009
Sňato: 3. července 2009
více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 5/2009

Vyvěšeno:  29. května 2009
Sňato: 3. července 2009
více

Veřejná vyhláška - Lasimex, s.r.o.

Vyvěšeno:  5. června 2009
Sňato: 25. června 2009
více

Veřejná vyhláška - KERAMIKA-Halas, s.r.o. v likvidaci

Vyvěšeno:  5. června 2009
Sňato: 25. června 2009
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák

Vyvěšeno:  5. června 2009
Sňato: 25. června 2009
více

Pozvánka za zasedání ZM 18. 6. 2009

Vyvěšeno:  11. června 2009
Sňato: 19. června 2009
více

Veřejná vyhláška - "Přestavba objektu Kunštát, Zahradní 339"

Vyvěšeno:  3. června 2009
Sňato: 19. června 2009
více

Veřejná vyhláška - "Novostavba rodinného domu" - Komárek, Palbuchtová

Vyvěšeno:  1. června 2009
Sňato: 18. června 2009
více

Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Veřejná vyhláška - "Pneuservis"

Vyvěšeno:  1. června 2009
Sňato: 18. června 2009
více

Veřejná vyhláška - Zamazal Miroslav

Vyvěšeno:  22. května 2009
Sňato: 9. června 2009
více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 "Svazku obcí pro nakládání s odpady"

Vyvěšeno:  20. května 2009
Sňato: 5. června 2009
více

Závěrečný účet "Svazku obcí pro nakládání s odpady se sídlem v Boskovicích za rok 2008"

Vyvěšeno:  20. května 2009
Sňato: 5. června 2009
více

PF ČR - Oznámení o zamýšleném převodu

Vyvěšeno: 3. března 2009
Sňato:  6. června 2009
více

Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009

Vyvěšeno: 30. dubna 2009
Sňato: 1. června 2009
více

Usnesení - Bakovi

Vyvěšeno:  13. května 2009
Sňato:  1. června 2009
více

Územní rozhodnutí - "Vrtaná studna" - JUDr. Chytalová

Vyvěšeno: 6. května 2009
Sňato:  23. května 2009
více

Zpeněžení majetku mimo dražbu - dědictví po zůstaviteli Ludvíku Tvrdoňovi

Vyvěšeno: 20. dubna 2009
Sňato: 21. května 2009
více

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1047 k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 30. dubna 2009
Sňato:  17. května 2009
více

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1048 k.ú. Kunštát na Moravě

Vyvěšeno: 30. dubna 2009
Sňato: 17. května 2009
více

Rozhodnutí o umístění stavby - Prodloužení STL plynovodu - Zoubkovi

Vyvěšeno:  29. dubna 2009
Sňato: 16. května 2009
více

Územní rozhodnutí - Pneuservis

Vyvěšeno: 29. dubna 2009
Sňato:  16. května 2009
více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Vyvěšeno: 29. dubna 2009
Sňato:  16. května 2009
více

Zasíťování pozemků Kunštát - Zahradní ul.

23. dubna 2009
více

Zastavení pozemkových úprav v katastrálních územích Zbraslavec, Touboř a Drnovice

23. dubna 2009
více

Přestavba objektu Kunštát "Zahradní 339"

22. dubna 2009
více

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP

21. dubna 2009
více

Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kunštát

20. dubna 2009
oznámení
návrh
odůvodnění
schéma
Upozornění - soubory map jsou o velikosti cca 2-14 MB
mapa
mapa
mapa
mapa
mapa
mapa
mapa
mapa

Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kunštát

20. dubna 2009
návrh
schéma
zahájení řízení
mapa
mapa

Oznámení o projednávání návrhu zadání zm.č. 5 ÚPNSÚ Kunštát
Návrh zadání pro zpracování změny č.5 územního plánu sídelního útvaru Kunštát
Mapa

9. dubna 2009

PF ČR - nabídka pozemků k pronájmu

11. února 2009
více

Pozvánka na zasedání ZM

21. dubna 2009
více

Veřejná vyhláška - Zlevor Oldřich

20. dubna 2009
více

Veřejná vyhláška - Banya Zdeněk

20. dubna 2009
více

Územní rozhodnutí - "Novostavba rodinného domu" - Švancara, Benešová

16. dubna 2009
více

Záměr prodeje části pozemku p.č. 699 k.ú. Hluboké u Kunštátu

14. dubna 2009
více

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - "Hotel Kunštát"

9. dubna 2009
více

Volby - počty členů OVK - EP

3. dubna 2009
více

Veřejná vyhláška - Vrtaná studna - JUDr. Chytalová

2. dubna 2009
více

Veřejná vyhláška - Petr Zvířecí

2. dubna 2009
více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

1. dubna 2009
více

Návrh rozpočtu ESOM na rok 2009

31. března 2009
více

Návrh závěrečného účtu ESOM za rok 2008

31. března 2009
více

Oznámení o uložení zásilky - Jakub Dvořák

26. března 2009
více

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - "Prodloužení STL plynovodu" - Zoubkovi

25. března 2009
více

Oznámení o zahájení ÚŘ - "Zasíťování pozemků Kunštát, Zahradní ul."

20. března 2009
více

Záměr pronájmu pozemku p.č. 911/5

 19. března 2009
více

Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Nástavba ŘRD - zastřešení" - Vežníkovi

 18. března 2009
více

Oznámení o zahájení územního řízení - Novostavba RD - Švancara, Benešová

 12. března 2009
více

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - Vrtaná studna - Jiřina Řehořová

12. března 2009
více

Oznámení o zahájení územního řízení - Hotel Kunštát

6. března 2009
více

Veřejná vyhláška - Jan Otisk

2. března 2009
více

Oznámení o uložení zásilky - Jakub Dvořák

2. března 2009
více

Pozvánka na zasedání ZM

25. února 2009
více

Veřejná vyhláška - Jakub Dvořák

18. února 2009
více

Rozhodnutí - nástavba ŘRD - zastřešení - Vežníkovi

12. února 2009
více

Záměr na směnu části pozemku p.č. 513/1

9. února 2009
více

Záměr prodeje pozemku  911/5

4. února 2009
více

Veřejná vyhláška - vrtaná studna - Jiřina Řehořová

3. února 2009
více

Informace k novele zákona o dani z nemovitostí

27. ledna 2009
více

Vyrozumění účastníků řízení - veřejná vyhláška - Pneuservis

27. ledna 2009
více

Usnesení - Bakovi

19. ledna 2009
více

Veřejná vyhláška - SB MONT s.r.o.

15. ledna 2009
více

Veřejná vyhláška - Otisk Jan

14. ledna 2009
více

Upozornění pro občany žádající o příspěvek na provoz motorového vozidla

8. ledna 2009
více

Dražba - Alexander Banya
8. ledna 2009
více

Veřejná vyhláška - Lasimex, s.r.o.

8. ledna 2009
více

Veřejná vyhláška - Nástavba ŘRD - zastřešení - Vežník

6. ledna 2009
více

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Újezd u Kunštátu

22. prosince 2008
více

Oznámení o zahájení územního řízení - Pneuservis

20. prosince 2008
více

PF ČR - Vyhlášení obchodní veřejné soutěže

19. prosince 2008
více

OZV 3/2008

17. prosince 2008
více

OZV 2/2008

17. prosince 2008
více

OZV 1/2008

17. prosince 2008
více

Veřejná vyhláška - novostavba RD Jurnečkovi

16. prosince 2008
více

Zveřejnění záměru města Kunštát uzavřít smlouvu o nájmu, provozu, správě a rozvoji vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu

16. prosince 2008
více

Dražební vyhláška - Zdeněk Banya

11. prosince 2008
více

Pozvánka na zasedání ZM

9. prosince 2008
více

Návrh rozpočtu na rok 2009

1. prosince 2008
více

Veřejná vyhláška - Revitalizace Panské zahrady v Kunštátě

26. listopadu 2008
více

Záměr na prodej části pozemků p.č. 532/1 a 351/1

21. listopadu 2008
více

Veřejná vyhláška - Otisk Jan

21. listopadu 2008
více

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Úprava okolí kostela

13. listopadu 2008
více

Nabídka pozemků k pronájmu

12. listopadu 2008
více

Veřejná vyhláška - rozšíření sítě VO

11. listopadu 2008
více

Záměr pronájmu pozemku p.č. 1101/1

6. listopadu 2008
více

Veřejná vyhláška - "Novostavba rodinného domu - Pelíšek"

30. října 2008
více

Veřejná vyhláška - "Revitalizace Panské zahrady v Kunštátě"

27. října 2008
více

Záměr prodeje pozemků p.č. 728/1, 730 a 731 v k.ú. Kunštát na Moravě

23. října 2008
více

Veřejná vyhláška - Daniel Staněk

23. října 2008
více

Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva

20. října 2008
více

Veřejná vyhláška - Novostavba rodinného domu - Jurnečkovi

20. října 2008
více

Veřejná vyhláška - Novostavba rodinného domu - Veselí

16. října 2008
více

Veřejná vyhláška - Zpevněná plocha - Martin Věžník

15. října 2008
více

Veřejná vyhláška - DF BUILDING, spol. s r.o.

15. října 2008
více

Veřejná vyhláška - J.P. tex spol. s r.o.

15. října 2008
více

Veřejná vyhláška - CEKA ABRASIV, spol. s r.o.

15. října 2008
více

Veřejná vyhláška - František Peša

15. října 2008
více

Územní rozhodnutí - Novostavba rodinného domku - Davidovi

13. října 2008
více

Veřejná vyhláška - "Rozšíření sítě veřejného osvětlení"

7. října 2008
více

Veřejná vyhláška - "Úprava okolí kostela"

6. října 2008
více

Návrh rozpočtu "Svazku obcí pro nakládání s odpady" - na rok 2009

3. října 2008
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák

1. října 2008
více

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

30. září 2008
více

Veřejná vyhláška - novostavba RD - Jaromír Pelíšek

26. září 2008
více

Rozhodnutí - zrušení rozhodnutí MěÚ Kunštát - "Nástavba ŘRD Kunštát - Vežníkovi"

24. září 2008
více

Výběrové řízení na provozovatele městského Informačního střediska v Kunštátě

23. září 2008
více

Záměr na pronájem Kulturního domu v Kunštátě

23. září 2008
více

Záměr na prodej pozemků p.č. 143 a p.č. 144

23. září 2008
více

Pozvánka na zasedání ZM 25. 9. 2008

18. září 2008
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák

17. září 2008
více

Veřejná vyhláška - SYPEX - TRANSPORT, spol. s r.o.

17. září 2008
více

Veřejná vyhláška - TIRUS s.r.o.

17. září 2008
více

Veřejná vyhláška - Leoš Magda

17. září 2008
více

Záměr pronájmu pozemků p.č. 1181 a p.č. 1207/1

10. září 2008
více

Veřejná vyhláška - "Zpevněná plocha" - Martin Věžník

9. září 2008
více

Veřejná vyhláška - novostavba RD - Davidovi

4. září 2008
více

Dražební vyhláška - Július Botoš

2. září 2008
více

Rozhodnutí - veřejná vyhláška - stavební povolení - "Přestava skladu na diagnostickou dílnu"

2. září 2008
více

PF - Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům

1. září 2008
více

Veřejná vyhláška - JUDr. Václav Kocman

28. srpna 2008
více

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Holas

22. srpna 2008
více

Nařízení státní veterinární správy

21. srpna 2008
více

Stavební povolení - zahradní jezírko

21. srpna 2008
více

VOLBY - počty členů OVK

18. srpna 2008
více

Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správe PF ČR

12. srpna 2008
více

Dražební vyhláška - Libuše Bulová

11. srpna 2008
více

Soutěž na předložení podnikatelského záměru na využití pozemku na nám. Kl. Bochořáka

11. srpna 2008
více

Záměr pronájmu části nebytových prostor - stř. osobní hygieny - Penzion pro důchodce

8. srpna 2008
více

PF - nabídka pozemků k pronájmu

6. srpna 2008
více

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jakub Dvořák

5. srpna 2008
více

Veřejná vyhláška - "Přestavba skladu na diagnostickou dílnu"

28.  července 2008
více

Dražební vhláška - Libuše Bulová

25.  července 2008
více

Záměr prodeje pozemku p.č. 136/4

22.  července 2008
více

Územní rozhodnutí - vrtaná studna - Juračkovi

18.  července 2008
více

Veřejná vyhláška - JUDr. Kocman Václav

18.  července 2008
více

Územní rozhodnutí - "Revitalizace Panské zahrady v Kunštátě"

16.  července 2008
více

Exekuce - Eva Šmerdová

15.  července 2008
více

Veřejná vyhláška - "Zahradní jezírko" - Jiřina Řehořová

15.  července 2008
více

Záměr pronájmu nebyt. prostor - restaurace, kuchyně a souvisejících prostro v KD Kunštát

8.  července 2008
více

Veřejná vyhláška - Staněk Daniel

4.  července 2008
více

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Novostavba RD"

1.  července 2008
více

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce objektu staré školy"

19.  června 2008
více

Výzva k podání nabídky - Výstavba naučné turistické stezky k Jeskyni Blanických rytířů

18.  června 2008
více

Výzva k podání nabídky - Realizace akce Bezpečná cyklistická stezka Kunštát - Újezd 1/19 - veřejné osvětlení

18.  června 2008
více

Záměr pronájmu střediska osobní hygieny v Penzionu pro důchodce

18.  června 2008
více

Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Vežníkovi

17.  června 2008
více

Dražební vyhláška - Baňa Jozef a Baňová Erika

16.  června 2008
více

Veřejná vyhláška - Vrtaná studna na p.č. 68/3 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem

16.  června 2008
více

Pozvánka na zasedání ZM

12.  června 2008
více

Dražební vyhláška - Banya Alexander

11.  června 2008
více

Územní rozhodnutí - novostavba RD David Jíra, Jana Suková

10.  června 2008
více

Veřejná vyhláška - Revitalizace Panské zahrady v Kunštátě

10.  června 2008
více

Veřejná vyhláška - Bednář Jiří

9.  června 2008
více

Veřejná vyhláška - Svoboda Jindřich

9.  června 2008
více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb.

9.  června 2008
více

Veřejná vyhláška - Lasimex, s.r.o.

4.  června 2008
více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 ÚP Kunštát

2.  června 2008
více

Návrh zadání pro zpracování změny č. 4 ÚP Kunštát

2.  června 2008
více

Schéma lokalizace dílčích změn ÚP číslo 4

2.  června 2008
více

Oznámení o uložení zásilky - Jakub Dvořák

30.  května 2008
více

Veřejná vyhláška - Svoboda Jindřich

27.  května 2008
více

Veřejná vyhláška - Otisk Jan

27.  května 2008
více

Veřejná vyhláška - novostavba RD - Hnilička

27.  května 2008
více

Záměr prodeje pozemku p.č. 684/7 v k.ú. Hluboké u Kunštátu

26.  května 2008
více

Záměr prodeje pozemku p.č. 323/12 v k.ú. Hluboké u Kunštátu

26.  května 2008
více

PF ČR - obchodní veřejná soutěž

23.  května 2008
více

Územní rozhodnutí - studna pro chatu E 80

23.  května 2008
více

Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu R 43 za rok 2007

19.  května 2008
více 

Veřejná vyhláška - JUDr. Kocman Václav

16.  května 2008
více

Veřejná vyhláška - Staněk Daniel

16.  května 2008
více

Veřejná vyhláška - Šamšula Martin

16.  května 2008
více

Veřejná vyhláška - Štěpán Jindřich

16.  května 2008
více

Územní rozhodnutí - novostavba RD Haškovi

15.  května 2008
více

Záměr prodeje pozemku p.č. 136/4

15.  května 2008
více

Usnesení - veřejná vyhláška - nástavba ŘRD - Vežníkovi

13.  května 2008
více

PF ČR - nabídka pozemků k pronájmu

7.  května 2008
více

Oznámení o zahájení ÚŘ - novostavba RD - David Jíra

7.  května 2008
více

Veřejná vyhláška - Staněk Daniel

2.  května 2008
více

Rozhodnutí - veřejná vyhláška - stavební úpravy v ZŠ Kunštát

17. dubna 2008
více

Oznámení o zahájení územního řízení - studna pro chatu E 80

16. dubna 2008
více

Veřejnoprávní smlouva

16. dubna 2008
více

Pozvánka na zasedání ZM

14. dubna 2008
více

Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků

11. dubna 2008
více

Veřejná vyhláška - zjišťování průběhu hranic pozemků

8. dubna 2008
více

Veřejná vyhláška - Bednář Vladimír

7. dubna 2008
více

Veřejná vyhláška - Bednář Vladimír

7. dubna 2008
více

Veřejná vyhláška - Hájek Květoslav

7. dubna 2008
více

Veřejná vyhláška - Svoboda Jindřich

7. dubna 2008
více

Veřejná vyhláška - Svoboda Jindřich

7. dubna 2008
více

Záměr prodeje pozemků p.č. 341/22 a p.č. 637

1. dubna 2008
více

Územní rozhodnutí - "Sběrný dvůr odpadů"

20. března 2008
více

Závěrečný účet města k 31. 12. 2007

19. března 2008
více

Vyhodnocení rozpočtu města k  31. 12 2007

19. března 2008
více

Záměr pronájmu kiosku - koupaliště

18. března 2008
více

Kunštát schéma dílčích změn č. 3 ÚP  sídelního útvaru Kunštát

17. března 2008
více

Návrh zadání  pro zpracování změny č. 3 ÚP  sídelního útvaru Kunštát

17. března 2008
více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚP síd. útvaru Kunštát

17. března 2008
více

Veřejná vyhláška - "Rekonstrukce objektu staré školy"

11. března 2008
více

Veřejná vyhláška - stavební úpravy v ZŠ Kunštát

10. března 2008
více

Územní rozhodnutí

7. března 2008
více

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - novostavba RD T. Bochořák

5. března 2008
více

Pozvánka na zasedání ZM

4. března 2008
více

Veřejná vyhláška - JUDr. Václav Kocman

21. února 2008
více

Pozvánka na zasedání ZM

15. února 2008
více

Oznámení o zahájení územního řízení - Sběrný dvůr odpadů

13. února 2008
více

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - stezka k Jeskyni Blanických rytířů

12. února 2008
více

Veřejná vyhláška - Svoboda Josef

12. února 2008
více

Veřejná vyhláška - Lipenský Lubomír

12. února 2008
více

Veřejná vyhláška - Jakub Dvořák

12. února 2008
více

Záměr pronájmu části nebytových ploch

7. února 2008
více

Oznámení o zahájení územního řízení

7. února 2008
více

Pozvánka na zastupitelstvo

7. února 2008
více

PF ČR - nabídka pozemků k pronájmu

6. února 2008
více

Dražební vyhláška - Otisk Jan

1. února 2008
více

Veřejná vyhláška - Holas Josef

31. ledna 2008
více

Oznámení o zahájení územního řízení - veřejná vyhláška

28. ledna 2008
více

Návrh rozpočtu

29. ledna 2008
více

Výběrové řízení - Informační středisko

25. ledna 2008
více

Oznámení o pověření ke vstupu na pozemky

24. ledna 2008
více

Dražba - Jiří Bednář

18. ledna 2008
více

Veřejná vyhláška - Petr Burget

18. ledna 2008
více

Veřejná vyhláška

10. ledna 2008
více

Oznámení o zahájení územního řízení

9. ledna 2008
více

Veřejná výzva

3. ledna 2008
více

Veřejná vyhláška - Petr Zvířecí

20.  prosince 2007
více

Záměr prodeje pozemků p.č. 403 a 404/1

18.  prosince 2007
více

Dražba - Marcel Tenora

17.  prosince 2007
více

Pozvánka na zasedání ZM 20.12.2007

13.  prosince 2007
více

Usnesení o dražebním roku - Horák Karel ml.

10.  prosince 2007
více

Veřejná vyhláška - CEKA ABRASIV, spol. s r.o.

10.  prosince 2007
více

Výzva - projekt občanské vybavenosti (nám. Kl. Bochořáka)

5.  prosince 2007
více

Oznámení o uložení zásilky - Jakub Dvořák

5.  prosince 2007
více

"Větrné elektrárny Tasovice"  - závěr zjišťovacího řízení

3.  prosince 2007
více

Veřejná vyhláška - Hermanová Dana

3.  prosince 2007
více

OZV 1/2007

30. listopadu 2007
více

Záměr prodeje pozemků p.č. 413/10, p.č. 328/3, p.č. 87/2

27.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Štěpán Jindřich

26.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Jež Libor

23.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Hermanová Dana

23.  listopadu 2007
více

Oznámení o uložení zásilky - Jakub Dvořák

22.  listopadu 2007
více

Pozvánka na zasedání ZM

20.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Formanová Monika

19.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Štěpán Jindřich

19.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Staněk Daniel

19.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - JUDr. Kocman Václav

19.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Kocmanová Marie

19.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Jež Libor

19.  listopadu 2007
více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

19.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška CEKA ABRASIV, spol. s r.o. v likvidaci

16.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška J.P. tex spol. s r.o.

16.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška DUHAcom s r.o.

16.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška DF BUILDING, spol. s r.o.

16.  listopadu 2007
více 

Záměr prodeje části pozemku p.č. 579

14.  listopadu 2007
více

E-ON  -  Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

14.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Staněk Daniel

8.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Staněk Daniel

5.  listopadu 2007
více

Návrh rozpočtu "Svazku obcí pro nakládání s odpady..."

2.  listopadu 2007
více

Veřejná vyhláška - Dvořák Jakub

29.  října 2007
více

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu

26.  října 2007
více

Veřejná vyhláška - Staněk Daniel 

25.  října 2007
více

Veřejná vyhláška - TIRUS s. r. o.

17.  října 2007
více

Veřejná vyhláška - SYPEX TRANSPORT, spol. s r. o.

17.  října 2007
více

Dražba - Horák Karel

11.  října 2007
více

Veřejná vyhláška - Fidler Martin

11.  října 2007
více

PF ČR - nabídka pozemků k pronájmu

5. října 2007
více

Pozvánka na zasedání ZM

27. září 2007
více

Veřejná vyhláška - Zvířecí Petr

19. září 2007
více

Veřejná vyhláška - Staněk Daniel

14. září 2007
více

Veřejná vyhláška - Jež Libor

12. září 2007
více

Dražební vyhláška číslo: D 14/2007

10. září 2007
více

Veřejná vyhláška - Lipenský Lubomír

4. září 2007
více

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu

3. září 2007
více

Územní rozhodnutí - P.F. art

29. srpna 2007
více

Oznámení o uložení písemnosti pro Jakuba Dvořáka

21. srpna 2007
více    

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu

17. srpna 2007
více

Nařízení JmK - Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

17. srpna 2007
více   

Záměr na prodej pozemku p.č. 89/2

26. července 2007
více   

Záměr na pronájem KD Kunštát

26. července 2007
více   

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení  územního řízení

18. července 2007
více   

Veřejná vyhláška - Staněk Daniel

13. července 2007
více 

Veřejná vyhláška - Zvířecí Petr

13. července 2007
více

Veřejná vyhláška - Vítězslav Vaněk

10. července 2007
více 

Záměr prodeje pozemku p.č. 945/2

9. července 2007
více

Oznámení obvodního oddělení Policie ČR Černá Hora

9. července 2007
více

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška (prodloužení vodovodu)

9. července 2007
více

Oznámení o uložení písemnosti - Jež Libor

4. července 2007
více

Veřejná vyhláška - Hermanová Dana

2. července 2007
více

Nabídka pozemků k pronájmu

29. června 2007
více

Veřejná vyhláška - TIRUS s.r.o.

27. června 2007
více

Veřejná vyhláška - UKR consult servis spol. s r.o.

27. června 2007
více

Veřejná vyhláška - Hermanová Dana

26. června 2007
více

Veřejná vyhláška - Baňová Erika

26. června 2007
více

Veřejná vyhláška - Štěpán Jindřich

26. června 2007
více

Veřejná vyhláška - Blažek Martin

26. června 2007
více

Veřejná vyhláška - Holas Josef

21. června 2007
více

PF ČR Obchodní veřejná soutěž

21. června 2007
více

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 136/1

14. června 2007
více

Pozvánka na zasedání ZM  21. 6. 2007

14. června 2007
více

Veřejná vyhláška -  Holas Josef, Jež Libor

13. června 2007
více

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji

11. června 2007
více

Rozdělení dotací zájmovým organizacím

1. června 2007
více 

Oznámení o zahájení územního řízení - Prodloužení vodovodu v Kunštátě

30. května 2007
více

Zveřejnění oznámení záměru - Konferenční centrum Kunštát

29. května 2007
více

Záměr pronájmu části pozemku p.č.  927/2

15. května 2007
více 

Záměr prodeje pozemku p.č.  209/1 a části pozemku p.č. 341/22

15. května 2007
více 

Dražební vyhláška Tenora Marcel

10. května 2007
více

Příspěvek na činnost – žádost

17. ledna 2007
více

Směrnice č. 2/2007 poskytnutí příspěvku na činnost

17. ledna 2007
více

Dnes je úterý, 30. června 2015, svátek má Šárka

úvodní stránka kontakt