Kunštát - oficiální stránky města

Stavební pozemky – nabídka

Město Kunštát nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu soukromých rodinných domů v lokalitě mezi ulicemi Zahradní a Sokolská v Kunštátě. Parcely, vybavené inženýrskými sítěmi,  leží  na jižním nebo jihovýchodním svahu a jsou rozděleny do třech cenových pásem ( 1000,-/m2   800,-/m2 nebo 500,-/ m2) podle atraktivity. V následující tabulce uvádíme ceny a  výměry jednotlivých pozemků a  zde nabízíme situačním plán s vyznačenými parcelami a jejich čísly. Pozemky označené červeně jsou již prodány, 3 RD jsou již dokončeny a zkolaudovány a na dalších výstavba probíhá.

Na konci měsíce září 2010 byly v celém areálu lokality pro výstavbu rodinných domů dokončeny obslužné komunikace bez vrchních vrstev z obalovaného kameniva, které se budou realizovat dodatečně po rozestavění alespoň několika domů. V této komunikaci jsou dokončeny stoky splaškové a dešťové kanalizace s vyvedením přípojek na každý ze stavebních pozemků. Souběžně s komunikacemi je jednostanně v zeleném pruhu veden vodovod s vyvedením přípojek na každý pozemek. Dokončen je i hlavní rozvod zemního plynu a rozvody nízkého napětí včetně přípojek.

Dokončení zasíťování umožňuje nerušené zahájení stavebních prací na stavebních pozemcích a jejich napojování na inženýrské sítě.

 

Dočasná sleva ceny stavebních pozemků v lokalitě Zahradní-Sokolská v Kunštátě

 Zastupitelstvo města Kunštát odsouhlasilo dočasnou slevu  ceny stavebních pozemků v lokalitě mezi ulicemi Zahradní a Sokolská v Kunštátě. Podle tohoto rozhodnutí se jedná o slevu ve výši 20%. Při zohlednění této slevy vychází jednotková cena na 800, 640 a 400 Kč/m2 v závislosti na umístění a zastavitelnosti jednotlivých pozemků.  

 Ceny pozemků s poskytnutou slevou jsou uvedeny v přiložené tabulce.

 situace 1

 situace 2

 tabulka 2

Dnes je čtvrtek, 2. července 2015, svátek má Patricie

úvodní stránka kontakt