Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

MÍSTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

qr

Vá­že­ní spo­lu­ob­ča­né,
na­še město v sou­čas­né do­bě zpra­co­vá­vá Míst­ní ener­ge­tic­kou kon­cep­ci, je­jímž cí­lem je po­psat sou­čas­nou ener­ge­tic­kou bi­lan­ci a na­vrh­nout op­ti­mál­ní kom­plex­ní ře­še­ní ener­ge­ti­ky pro naše město a Vás jako její občany.

Na zpra­co­vá­ní to­ho­to do­ku­men­tu jsme ob­dr­že­li do­ta­ci z EU v rám­ci Ná­rod­ní­ho plá­nu ob­no­vy.   Jed­ná se o vý­cho­zí strategický ma­te­ri­ál, kte­rý mů­že být v bu­douc­nu vy­u­žit i pro na­sta­ve­ní ko­mu­nit­ní ener­ge­ti­ky a sdí­le­ní ener­gie me­zi jed­not­li­vý­mi ob­jek­ty.

Z důvodu co nejvyšší možnosti profesionálního a odborného zpracování chceme do to­ho­to pro­ce­su za­po­ji­t i ve­řej­nost, pro­to Vás pro­sím o vy­pl­ně­ní krát­ké­ho do­taz­ní­ku, kte­rý se tý­ká in­for­ma­cí o Va­ší spotřebě a typu energií, které v soukromí využíváte. Vyplněním dotazníku pomůžete zmapovat současnou situaci a názory obyvatelstva na sdílení elektřiny a na investice do obnovitelných zdrojů a elektromobilitu v našem městě. Od těchto informací se bude odvíjet energetická budoucnost v městě, Vaše a Vašich dětí.

Do­taz­ník je k dis­po­zi­ci zde: https://www.energeticka-bilance.cz/anketa/  popřípadě v papírové formě na MěÚ.

Je­ho vy­pl­ně­ní vám ne­za­be­re ví­ce než 3 mi­nu­ty. Čím ví­ce občanů do­taz­ní­k vy­pl­­ní, tím přes­něj­ší bu­dou da­ta v Míst­ní ener­ge­tic­ké kon­cep­ci, a tím reálnější a praktičtější budou návrhy řešení pro Vás všechny.

Prosím vás tedy o odpovědný přístup a ve­li­ce Vám dě­ku­ji za spo­lu­prá­ci.

 Vladimír Tenora, místostarosta města

qr

Datum vložení: 28. 6. 2024 13:02
Datum poslední aktualizace: 4. 7. 2024 7:52
Autor: Bc. Tereza Peterková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:298
TÝDEN:3837
CELKEM:1584347

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2
1
3
1
4

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
oblačno 27 °C 15 °C
oblačno, severní větřík
vítrS, 1.9m/s
tlak1011hPa
vlhkost40%

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Virtuální prohlídka

Mohlo by Vás zajímat


nahoru