Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

baner_poruchy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kunštát youtube

Virtuální prohlídka

Vituální prohlídka

Adresa:
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát
Tel.: 515 534 300

elektronická podatelna:
podatelna@kunstat-mesto.cz

 

Městské informační centrum
nám. Krále Jiřího 105
679 72 Kunštát
Tel.: 516 410 576, 602 662 306 
info@kunstat-mesto.cz

 

Oficiální facebookové stránky města Kunštát

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 265
TÝDEN: 1092
CELKEM: 1088603

Obsah

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2021

Typ: ostatní
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a
rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají
zřízenu datovou schránku.

Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické
osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně
prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail, je
zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS, která nepodléhá
poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána
standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České
pošty. Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou
schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k
zasílání údajů pro placení daně e mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je
namísto složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické
osoby podnikající Informace o daňové povinnosti. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou
schránku, a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky rovněž
zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.
Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých
krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území
příslušného kraje prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy
poplatníků. Umístění spisu na územních pracovištích upravuje Pokyn č. GFŘ-D-41, dostupný na:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/pokyny-d/danovy-proces/2019.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného
kraje. Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti
dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho
nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně
zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo
dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší
než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jednou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Vzhledem k mimořádné situaci upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší
částku 5 000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj.
toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je
příslušná platba určena. Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci
obdrželi nejpozději do 25. května 2021.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
- celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2021
- výše a termíny splatnosti splátek,
- stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek či nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
- celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena v
případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
- QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
- Spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z
nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O
NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. V případě, že je celá daň splatná najednou v
jednom termínu splatnosti, vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uvedené
na alonži složenky.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky
rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím,
že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně
rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2021. Pokud z
důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 nebylo možné podat daňové přiznání k dani z
nemovitých věcí do 1. února, bylo možno tak v letošním roce učinit nejpozději do 1. dubna, aniž
by poplatníkům vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Fakticky se tak termín
podání některých daňových přiznání k dani z nemovitých věcí odsunul pro všechny daňové
subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Jestliže ale poplatník podá
daňové přiznání po 1. únoru zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně
uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou
mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud
poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2021 již před obdržením složenky, použije složenku
pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.
Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např.
prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady
zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení
složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami,
je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné
korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný
finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního
pracoviště místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.
Upozorňujeme poplatníky, že místo složenky jim může
Finanční správa České republiky zaslat údaje po placení
daně z nemovitých věcí e-mailem
V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“)
upozorňujeme, že Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu k
poplatníkům daně využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím emailu.
Přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem je možné pouze na tiskopisu
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559
- vzor č. 1, který lze ve formátu PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České
republiky http://www.financnisprava.cz/email, kde lze najít i další užitečné informace o této službě.


Vytvořeno: 22. 4. 2021
Poslední aktualizace: 22. 4. 2021 08:02
Autor: Bc. Tereza Peterková