Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vyhlášky

 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

o místním poplatku z pobytu

 

o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města Kunštát

 

     o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

     o místním poplatku ze vstupného

 

     o místním poplatku ze psů

   

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídélního útvaru Kunštát a Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunštát
 

o regulaci provozování hazardních her
 

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kunštát
 

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
 

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
 

o čistotě, pořádku a zajištění klidu ve městě Kunštát
 

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 

o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 

o stanovení způsobu, rozsahu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
 

kterou se ruší OZV 3/2002 o udržovaných a neudržovaných komunikacích v zimním období
 

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny
 

o městské policii
 

o zajištění provozu pohřebiště v Kunštátě
 

o zajištění požární ochrany ve městě