Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní plán Kunštát 2012

Nový Územní plán Kunštát odsouhlasilo zastupitelstva města na svém zasedání 13.12.2012 pod bodem ZMK 15/15/2012 a vydalo jej jako opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti  dne 29.12.2012. Současně k tomuto dni pozbyl  platnost  původní Územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ) Kunštátu, Újezdu u Kunštátu, Sychotína a Rudky, zpracovatel USB Brno s.r.o. z roku 1994,  územní plán Hlubokého u Kunštát a Touboře, zpracovatel Jarmila Haluzová, Brno z roku 1995 a změny ÚPSÚ Kunštátu 1 až 5.

Kompletní územní plán je obsahem následujících příloh :    

příloha č. 1  - Vyhláška MěÚ Boskovice - oznámení vydání ÚP Kunštát
příloha č. 2  - Opatření obecné povahy schválené zastupitelstvem města Kunštát dne 13.12.2012
příloha č. 3  - ÚP Kunštát – Textová část I.A (návrh)
příloha č. 4  - ÚP Kunštát – Textová část II.A (odůvodnění)
příloha č. 5  - Vyhodnocení vlivu ÚP Kunštát na ŽP a udržitelný rozvoj území
příloha č. 6  -  I.1.   Výkres základního členění území
příloha č. 7  -  I.2   Hlavní výkres
příloha č. 8  -  I.3  Výkres veřejně prospěšných staveb
příloha č. 9   - II.1  Koordinační výkres
příloha č. 10 - II.2  Výkres širších vztahů
příloha č. 11 - II.3 Výkres záboru půdního fondu