Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

baner_poruchy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kunštát youtube

Virtuální prohlídka

Vituální prohlídka

Adresa:
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát
Tel.: 515 534 300

elektronická podatelna:
podatelna@kunstat-mesto.cz

 

Městské informační centrum
nám. Krále Jiřího 105
679 72 Kunštát
Tel.: 516 410 576, 602 662 306 
info@kunstat-mesto.cz

 

Oficiální facebookové stránky města Kunštát

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 505
TÝDEN: 505
CELKEM: 1141032

Obsah

Vodovody a kanalizace Kunštát - Zbraslavec  
Základní údaje o provozování vodovodů a kanalizací  
               
Provozovatel:            
Město Kunštát            
vodohospodářský odbor          
nám. Krále Jiřího 106          
679 72 Kunštát               
               
Bank. spojení: Sberbank CZ, a.s. Číslo účtu:       4060000940/6800 
IČ 00280470             
DIČ CZ00280470             
ISDS: ae3bd2            
niznerova@kunstat-mesto.cz        
         
Telefonní kontakty  zde          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aktuální informace          

  • Probíhají postupné výměny vodoměrů s platností cejchu do roku 2019. 

 

Město Kunštát prostřednictvím vodohospodářského odboru provozuje vodovody a kanalizace v Kunštátě včetně místních částí Sychotín, Rudka, Újezd, Touboř a v obci Zbraslavec.

 

Vodohospodářský odbor zajišťuje provozuschopnost vodovodních řadů, kanalizačních stok a čistírny odpadních vod, zajišťuje zřizování nových odběrných míst, technická vyjádření k projektům a vyjádření o existenci podzemních sítí ve vlastní správě. Telefonických kontaktů mohou občané využívat k získání informací souvisejících se zásobováním pitnou vodou a odvádění odpadních vod a hlavně při ohlašování poruch. Reklamace souvisejících s činností VHO podle podmínek Reklamačního řádu mohou odběratelé podávat písemně v kanceláři vodohospodářského odboru nebo v podatelně MěÚ Kunštát.

Vodohospodářský odbor MěÚ Kunštát sídlí v budově sousedící s MěÚ Kunštát v kanceláři ve II. podlaží nad drogerií. Poštovní adresa a podatelna je společná s MěÚ Kunštát, kontaktní údaje jsou zde.

Aktuální informace o stavu vodovodů a kanalizací ve správě města Kunštát budou uveřejňovány na webové adrese:  www.kunstat-mesto.cz ,  část: Vodovody a kanalizace.

ODEČTY VODOMĚRŮ

Odečty budou prováděny 1x ročně, u firem a bytových domů pololetně, případně čtvrtletně (dle smlouvy). Termíny odečtu vodoměrů budou předem vyhlašovány místním rozhlasem:

Zbraslavec, Touboř, Rudka                 - 2. pol. dubna
Sychotín, Újezd                         - 2. pol. května
Kunštát                                       - 2. pol. června

Samoodečet mohou odběratelé nahlásit pomocí SMS na tel.  777 471 481 ve formátu:

příjmení, adresa odběrného místa, stav vodoměru v m3

Každoročně probíhají průběžné výměny vodoměrů, u kterých končí platnost cejchu. Platnost cejchu je stanovena na 6 let. Ročně probíhá výměna vodoměrů průměrně u 150 odběrných míst.

 

HISTORIE

Dohodou mezi  Městem Kunštát (MK),  Obcí Zbraslavec (OZ) je od 1.července 2011 provozovatelem části vodohospodářské infratruktury Město Kunštát. K tomuto datu ukončil svoji činnost původní provozovatel firma VF Elektro Brno s.r.o., která byla provozovatelem v počátku období po vystoupení MK a OZ ze Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí od 1.10.2010 do 30.6.2011.

Od 30.6.2011 do 30.6.2015 v Kunštátě, Újezdu a ve Zbraslavci bylo zajištěno provozování vodovodů a kanalizací dvěma subjekty - Městem Kunštát a Vodárenskou akciovou společností a.s., pouze v Rudce a Sychotíně byl výhradním provozovatelem vodovodní sítě Město Kunštát.

V roce 2015 došlo k dohodě mezi Městem Kunštát, Obcí Zbraslavec se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí.

Od 1.7.2015 je tedy Město Kunštát jediným provozovatelem vodovodů a kanalizací v Kunštátě včetně místních částí Sychotín, Rudka, Újezd a Touboř a v obci Zbraslavec.

Převzetím provozování vodohospodářské infrastruktury Město Kunštát (MK) plní podmínky ze Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na stavbu Kanalizace a ČOV Kunštát-Sychotín, podle které příjemce podpory bude majetek po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace provozovat sám v modelu "obec provozuje sama" při současném zabezpečení finanční  udržitelnosti projektu podle zpracované finanční analýzy.