Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

baner_poruchy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kunštát youtube

Virtuální prohlídka

Vituální prohlídka

Adresa:
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát
Tel.: 515 534 300

elektronická podatelna:
podatelna@kunstat-mesto.cz

 

Městské informační centrum
nám. Krále Jiřího 105
679 72 Kunštát
Tel.: 516 410 576, 602 662 306 
info@kunstat-mesto.cz

 

Oficiální facebookové stránky města Kunštát

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 178
TÝDEN: 517
CELKEM: 1154619

Obsah

Kanalizace

Kanalizační síť

Kanalizace v městě Kunštátě se začala budovat ve čtyřicátých letech minulého století a bude se budovat, i po dokončení právě zahajované dostavby, ještě řadu dalších let. První kanalizační stoky byly určeny k odvádění dešťových a povrchových vod do vodotečí, později se k nim přidaly odpadní vody komunální ve formě přepadů ze septiků. V zájmu ochrany přírody byly odpadní vody z části Kunštátu začátkem devadesátých let odváděny na čistírnu odpadních vod do podniku Karborundum, aby po několika letech byla vystavěna samostatná městská ČOV. Čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická a po vyčištění jsou vody vypouštěny do vodního toku Petrůvka.

Kanalizační síť byla zpočátku budována jako jednotná, k zlepšení účinnosti čištění budou nově budované kanalizace děleny na kanalizace splaškové a kanalizace dešťové. Stejným způsobem bude nutné provést i úpravy kanalizačních přípojek všech nemovitostí v zástavbě s oddílnou kanalizací.

Dokončenou modernizací čistírny odpadních vod byla její kapacita zvýšena na možnost čištění odpadních vod od 2100 EO. Splašková kanalizace byla vybudována v Kunštátě v ulicích Palackého, Vejpustek, Sokolská, Hrnčířská, Zahradní, Za Lidokovem, V Lávkách a Pod Hlubnou. Splaškové vody z ulic Za Lidokovem a V Lávkách jsou na ČOV dopravovány pomocí čerpací stanice umístěné v nejnižším místě ulice V Lávkách. Výtlačné potrubí je zakončeno v kanalizační šachtě na křižovatce ulic Palackého a V Lávkách, odkud splaškové vody odtékají gravitačně až na ČOV. Původní kanalizace na uvedených ulicích bude dále využívána jako kanalizace dešťová se zaústěním do Kunštátského potoka. Do Kunštátského potoka u základní školy jsou zaústěny i přepady z oddělovacích komor. Tyto oddělovací komory zajišťují snížení přítoku odpadních vod na ČOV ze stok jednotné kanalizace při zvýšeném průtoku po dobu deště.

Splašková kanalizace byla zřízena i ve větší části Sychtína.

Jednotná kanalizace s výústním objektem - Újezd. Do této kanalizace smějí být vypouštěny pouze předčištěné odpadní vody.

V místní části Touboř, Hluboké, Rudka a v obeci Zbraslavec kanalizace není, proto zde musí být nemovitosti odkanalizovány prostřednictvím domovní ČOV, jímky na vyvážení nebo septiku s biologickým filtrem. Domovní ČOV a septik musí mít vodoprávní povolení na vypouštění odpadních vod.