Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Plánované akce              
2023 OBNOVA VODOVODU UL. PALACKÉHO  
2021 OBNOVA VODOVODU UL. BRNĚNSKÁ (od ul. U Hřiště po pekárnu)  
     
Realizované akce - financované z prostředků z vodného a stočného mil. Kč
2014 OBNOVA KANALIZACE V UL. NOVÁ     0,300
2016 OBNOVA ÚPRAVNY VODY ZBRASLAVEC - elektroinstalace + výměna oken, ZTI  0,300
2016 ZOKRUHOVÁNÍ VODOVONÍ SÍTĚ V UL. POD HLUBNOU 0,800
     - výměna stávajícího vodovodu včetně propojení s vodovodem V Lávkách     
2016 OBNOVA VDJ HLINÍKY - výměna oken a dveří 0,050
2016 OBNOVA VRT SYCHOTÍN - oplocení + elektrorozvaděč 0,080
2017 OBNOVA VODOJEMU ZÁMEK (VDJ pro Sychotín) - technologie 0,180
2017 REKONSTRUKCE VODOVODU V UL. HRNČÍŘSKÁ    1,400
2018 REKONSTRUKCE VODOVODU UL. BRNĚNSKÁ 1,560
2018 REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE ZBRASLAVEC - KUNŠTÁT  1,870
2018 VÝMĚNA ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU ČOV  0,070
2019 REKONSTRUKCE KANALIZACE Fr. Halase - Sychotín 1,370
2019 REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE TOUBOŘ 0,503
2020 REKONSTRUKCE ČÁSTI VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE ZBRASLAVEC - KUNŠTÁT  0,200
2021 REKONSTRUKCE VODOVODU TOUBOŘ - kompletní RVS   0,750
                     
Investice města - rozšíření vodovodů a kanalizací      
2011 KANALIZACE  A  ČOV  KUNŠTÁT – SYCHOTÍN I. ETAPA - investice  
2017 KANALIZACE A ČOV II.ETAPA - PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍCH STOK  
     - VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 5,5 mil. Kč ( Z TOHO 3,0 mil. Kč DOTACE)  
2017 ROZŠÍŘENÍ VODOVODU ÚJEZD  
2018 ROZŠÍŘENÍ VODOVODU RUDECKÁ - RADNICKÁ  
2020 ROZŠÍŘENÍ VODOVODU UL. ZA LIDOKOVEM  
2020 ROZŠÍŘENÍ VODOVODU UL. ZA LIDOKOVEM  
2021 ROZŠÍŘENÍ VODOVODU UL. HLINÍKY - ZA HŘBITOVEM