Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Postup při žádání o připojení

Občané plánující relizaci nové bytové nebo podnikatelské výstavby nebo jejich projektanté, obdrží technické informace o možnosti napojení stavby na vodovodní a kanalizační řád na základě nimi zadané údaje o stavbě, které jsou obsahem Žádosti o přípojku.

Požadavky na vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska existující vodárenské a kanalizační soustavy v Kunštátě a ve Zbraslavci a podmínek připojení se podávají písemně na adresu MěÚ Kunštát, osobně v kanceláři VHO nebo elektronicky niznerova@kunstat-mesto.cz  . K žádosti doloží projektovou dokumentaci a popis stavby.

K vytvoření předpokladů pro provedení samotné vodovodní a kanalizační přípojky a navázání obchodního vztahu o dodávce vody a odvádění odpadních vod slouží formulář pro přihlášení odběratele - Formulář pro domácnost, Formulář pro firmy, kterou vyplňuje odběratel a potvrzuje provozní technik provozovatele vodovodů a kanalizací po napojení vodovodní přípojky odběratele na vodovodní řad nebo kanalizační přípojky po jejím napojení na kanalizační stoku. Na základě poskytnutých údajů vyhotoví provozovatel Smlouvu, po jejimž podpisu je odběratel oprávněn odebírat dohodnutou službu a je povinen za poskytnuté služby řádně platit dohodnuté zálohy a faktury vyúčtování.

Ceník za uvedené služby naleznete zde.